Gülüm - Halanlaryma goş
Teswirler:
4920Täzeje
NURBERDIYEVA
22.06.2021 / 13:54:33
+1

489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 14:02:07
+0
NURBERDIYEVA, sps minnetdar
4920Täzeje
NURBERDIYEVA
22.06.2021 / 21:43:22
+1
bolia
4944Täzeje
Merjenjan
22.06.2021 / 13:55:10
+1
Jana gozlerim doldy soygulimin mana gulum diysi yadma dusdi

489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 14:02:58
+0
Merjenjan, sps minnetdar. Sizem oz soygulinizden ayra dusdunizmi ha
4944Täzeje
Merjenjan
22.06.2021 / 20:54:07
+0
yokla alla gorasyn ony 1 min gormesem kuyseyan
489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 22:12:29
+0
Nireden siz
489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 22:12:48
+0
Nireden siz
489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 22:12:52
+0
Nireden siz
489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 22:12:53
+0
Nireden siz
489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 22:12:56
+0
Nireden siz
4944Täzeje
Merjenjan
22.06.2021 / 22:49:44
+0
mary
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 08:15:05
+0
Merjenjan, menem mary siz Maryn niresi
4944Täzeje
Merjenjan
23.06.2021 / 10:39:44
+0
murgabyn obalarndn siz
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 14:12:43
+0
Menem murgap yalkymdan sen haysyndan
4944Täzeje
Merjenjan
23.06.2021 / 17:20:18
+0
gatyyap dyp estdnmi yalkmdn menem doganm yasa sotayda
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 18:47:23
+0
Kim ol doganyn ha
4944Täzeje
Merjenjan
23.06.2021 / 21:03:22
+0
gocup bardy sotayk
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:02
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:22
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:28
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:29
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:29
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:30
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:30
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:40
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:40
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:40
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:41
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:41
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:41
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:41
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:42
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:42
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:42
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:42
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:42
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:43
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:43
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:43
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:43
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:43
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:44
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
489Gerekli
erkin1997
23.06.2021 / 21:56:44
+0
Bimedimda oba barda bilmezem men agda 1yyl bari oye baramok
4944Täzeje
Merjenjan
23.06.2021 / 21:56:59
+0
hmmm
406Özümiziňki
babaniyazow
22.06.2021 / 14:16:00
«DOST» kyncylykda' «HELEŸ» garyplykda ^tanalar...^

+1

Men seni söýýärin!
Oýun üçin däl.
Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin.
Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa,
"Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.

489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 16:51:21
+1
babaniyazow, gaty gowy
489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 16:51:53
+0
babaniyazow, gaty gowy
1950Täzeje
begenc9595
22.06.2021 / 17:23:18
+1
Şahyrmy sen ýa jahylmy sen men bilmedim bu ýazlan goşga haýran galdym diňe men👍👍👍
4562Täzeje
myrat04
23.06.2021 / 10:18:35
+0
Gaty gowy gosgy

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly