Medallar
yalan soz 99 sany plýus bilen hepdäniň meşhur mowzukçysy
03.05.2021 / 22:18:47
yyldyz 652 sany jogap bilen hepdäň meşhur pikirçisi
03.05.2021 / 22:18:41
HUAWEI 53 sany plýus bilen hepdäniň meşhur teswirçisi
03.05.2021 / 22:18:37
yyldyz 652 sany jogap bilen günüň meşhur pikirçisi
03.05.2021 / 22:18:33
HUAWEI 53 sany plýus bilen günüň meşhur teswirçisi
03.05.2021 / 22:18:28
yalan soz 1 sany jogap bilen hepdäň meşhur pikirçisi
20.04.2021 / 17:37:28
yalan soz 105 sany plýus bilen hepdäniň meşhur mowzukçysy
20.04.2021 / 17:35:34
581 sany jogap bilen hepdäň meşhur pikirçisi
20.04.2021 / 17:35:29
108 sany plýus bilen hepdäniň meşhur teswirçisi
20.04.2021 / 17:35:24
Credo 1324 sany jogap bilen günüň meşhur pikirçisi
20.04.2021 / 17:35:20

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly