Teswirler

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyk (Bu gün, 01:02:49)

gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даня (Düýn, 23:29:45)

Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.M (Düýn, 23:27:58)

Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Chary (Düýn, 23:25:24)

Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даня (Düýn, 22:49:49)

2-njiden adam özüne gerek ýerini çekip alýar, gerekmejegini däl... 3-njiden öteräk geçenimi bilýän. Şonuň üçinem Ötünç soraýan.... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.M (Düýn, 22:47:02)

Chary kaka! 1-njiden men "Musulman ogry, arakkeş, zynaçy" diýjek bolmadym (men bu hadysy şeýle ýagdaýda eşidipdim.) Men eşidenimde siziň düşünşiňiz ýaly düşünmändim... Bu hadysda diýiljek bolýan iň... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.M (Düýn, 22:44:42)

Aý dogan,musulmany ogry, arakkeş, zynaçy we bar erbetlikleri etse bolýan edip goýaýdyň beýle zat ýok. Dogrusy şeýle bolmaly 1-nji sorag" Musulman gysyk bolup bilermi",2-nji sorag "Musulman gorkak bolu... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Chary (Düýn, 22:35:00)

Aý dogan,musulmany ogry, arakkeş, zynaçy we bar erbetlikleri etse bolýan edip goýaýdyň beýle zat ýok. Dogrusy şeýle bolmaly 1-nji sorag" Musulman gysyk bolup bilermi",2-nji sorag "Musulman gorkak bolu... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Chary (Düýn, 22:34:54)

Yagdayy yok bolansoñ 😊... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
bölejik (Düýn, 22:04:47)

Bir sahaba Pygamberimiziň ýanyna gelip sorapdyr: --Eý Allanyň resuly! Musulman adam zyna edip bilermi? -Hawa edip biler! -Ogurluk hem edermi? -Hawa ogurluk hem edip biler. - Arak hem içermi? -Hawa.... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.M (Düýn, 21:25:47)

Dogry aytaňyz erkek yalan sozlemez:kul2:... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Hangeldi96 (Düýn, 21:22:42)

Towo :)... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Ýazgul (Düýn, 20:55:40)

Ýazgul, Hawa, tersine siz (aýallar) bolan bolsaňyz edäýjegiňiz şol. K.Ronaldo b/n Koner Makgregory suwdan çykarsa "meňki däl" diýerdiňiz, soň goşup berjegini bilip...... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Dark_Wolf (Düýn, 20:54:48)

Şol ýaşuly Türkmen bolmaly:D... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Dark_Wolf (Düýn, 20:52:56)

:( tasirli eken aglatdy:(... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Gavherka (Düýn, 20:47:09)

:gg:... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Broken (Düýn, 20:46:55)

Bahana bn 3 ayally bordy 2 sem daşary yurtly adly kişiler... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Ýazgul (Düýn, 20:46:14)

senin adyna begendim, Mustafa 04, dushunenine...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Rauf (Düýn, 17:40:35)

Hekayany haladym, yone sony real bolmajak derejede hyyly yazylypdyr.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Rauf (Düýn, 17:38:57)
1 2 3 ... 3198 >>

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly