Teswirler

Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)

Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)

"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)

Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)

Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)

Nara, pylan diýip bolmaz.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:35)

HUAWEI, tanamasaň, bir zat diýmek geregem däl saňa.... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Pegas (Bu gün, 17:08:10)

Gowy goshgular... dowamy
Edebiýat | BAHAR BUŞLUKÇYSY
HUAWEI (Bu gün, 16:50:38)

Kim bular tanamasak bir zat dp biljekdal haysam bolsa biri olendra shol gun... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
HUAWEI (Bu gün, 16:47:27)

Bet molla ekenimi... dowamy
Umumy bölüm | Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)
HUAWEI (Bu gün, 16:44:42)

zysynam ylaý neköb nadkannaý ti halamadym -... dowamy
Umumy bölüm | Molla aga. degişmeler(Okaman geçme)
###zM (Bu gün, 16:28:29)

chyndyr olendigi bolmasa bu wagta cenli aydymlary cykaryp isine dovam ederdi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Nara (Bu gün, 16:21:34)

Bah yzy yarasyn... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
100207 (Bu gün, 16:18:12)

Chary, Çary aga tüweleme terjimeçilik bilenem meşgullanýan ekeniňizow, dowamly bolsun...... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Polis (Bu gün, 15:33:59)

Baharam geldimi inni sheydip... dowamy
Umumy bölüm | YNHA BAHAR...
HUAWEI (Bu gün, 14:34:03)

Bilaymeli zatlar... dowamy
Internet we programmirleme | KEYPİNİ BOZYAN YAGDAY TELEFONYN ZARYADYNYN BASYM GUTORMAKLYGY
100207 (Bu gün, 13:30:39)

Gyzykly eken minnetdar size... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
100207 (Bu gün, 13:29:48)

Mlds... dowamy
Gürrüňdeşlik | Sen ýok
100207 (Bu gün, 11:43:28)

:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Tiko (Bu gün, 11:18:51)

Tiko, Minnetdar dost,wip üçin sag bol :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Durmuşa uýgunlaşmagy başar
Chary (Bu gün, 11:05:00)
1 2 3 ... 3574 >>

Soňky teswirler
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Macintosh_mc, *ýeňilenine... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:26:23)
"Adolf Gitler (1889-1945). Gitler 1889-njy ýylda Awstriýanyň Braunau şäherinde dogulýar. Germaniýanyň Birinji jahan urşunda ýeňilmegi oňa gaty agyr degýär." Awstriýada doglan adamyň name sebäbe görä G... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
Macintosh_mc (Bu gün, 17:25:23)
Ýene şu mowzuk barada bir zat aýtmak isleýän. M.Jaksonyň ölendigi ýada ölmedigi baradaky jedeliň üsti bilen onuň ölüminden 11ýyl soňam adynyň reklama edilmegi bilen käbir studiaýalar ýada käbir ynsanl... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:20:07)
Uzak ýyllaryň dowamynda muşdaklarynyň (fanatlarynyň) söýgüsini, sylag - hormatyny, goldawyny gazanyp, şolardan iýmitlenip, ömür ýoluny düzen adam, 11ýyllap bukyda, muşdaklaryndan gizlenip, gizlin gezi... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Macintosh_mc (Bu gün, 17:14:12)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen