03:36 Teswirler

Teswirler

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT.. (Bu gün, 00:51:13)

Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshev (Düýn, 21:56:21)

Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhan (Düýn, 21:50:37)

suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNR (Düýn, 21:30:00)

suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNR (Düýn, 21:11:15)

Sag aman gidip gel!... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Gavherka (Düýn, 17:42:59)

suey, Sana menzesh pikirlinin barlygy, ya-da shol duygulary gechyan adamyn barlygy teselli beryar)) Sag bolun!... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Içimdäki samsyklyklar :d
Shafran (Düýn, 14:11:31)

Zyyada şon un ozumem gidenimi kem goremok... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
BeZZaT (Düýn, 12:24:36)

Gowy gosgy eken esasy jan saglyk 2 yyl gulluk name 2 gun yaly gecer gider Ejemem gulluk durmuşyň namedigi owreder maşgalaň gadyrny bilersiň gitde gelda diyya den-duslaň bilen... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
BeZZaT (Düýn, 12:23:41)

ESGER JIGIME Esger jigim gelşäýipdir lybasyň, Hasam görklenipsiň öňküleriňden. Watan mertebesin gursakda aýan, Dogumyňy duýýan göreçleriňden. Dik tut başyň. Mert ýigdi sen Watanyň, Hakla duzun bu ke... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Zyyada (Düýn, 11:37:26)

Sag-aman gidip, sag-aman gel. Şowly gulluk bolsun!... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Orazjan (Düýn, 11:10:08)

4 kişilik öýde 3 kişilik owkat bar bolsa, ,,meniň garnym dok" diýen diňe ENEDIR... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Ejem ýene, meň ýoluma bakyp dur
Orazjan (Düýn, 11:01:31)

Sag aman gidip gel.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
AkyA (Düýn, 09:58:38)

Okap, özüm ýazan ýaly boldum )))... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Içimdäki samsyklyklar :d
suey (Düýn, 08:43:25)

Bir zada ýetenok eken saña))... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Içimdäki samsyklyklar :d
Cengover (Düýn, 06:48:22)

Gary gyzykly eken... Yzy näme ?
Edebiýat | Husyt kişi we rysky açylan garyp oglan barada rowaýat..
Orazjan (03.12.2021 / 23:09:52)

düşünmeýänaý şular ýaly goşgulara 😏... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
suey (03.12.2021 / 23:00:58)

Nazarhann, soň okadym bu ýazgyňy. Islänimi goýaryn, goýjagam, gelejekde hem şeýerin. Jedelleşmek meseläm ýok, ýöne: "men many hiç almazlar diýmedim, jemgyýete degişli, gyzykly we has içgin tem... Yzy näme ?
Edebiýat | Hasan gedaý
Ependi (03.12.2021 / 21:55:35)

Gowy goşgy awtory kimkä... Yzy näme ?
Edebiýat | KARZYM BAR
Orazjan (03.12.2021 / 21:27:16)

Ömürleri uzak bolsun.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Eneň-ataň ýaşaýarka
Mermaid (03.12.2021 / 19:57:10)
1 2 3 ... 3343 >>

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly