Teswirler

Her zat bolup biler, belki yzy gowlukdyr. Ýöne: "Ýalňyşdym, ökündim, indem armanda gezip ýörün.." diýmeli bolmasa bolýa-la. Yzyna garaşýas! )... dowamy
Gürrüňdeşlik | ,, Adyny siz goyuñ" hekaya 1-nji bölüm
Mylayym (Today, 08:24:33)

"Munça ýygnap Ybrahym, Nämani aldy gitdi"-bolmalymyka diýýän dos... dowamy
Edebiýat | Çaldy gitdi
Tertipsiz (Today, 07:19:48)

Eeehh...söýgi, söýgii.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Döwür söýgüsi, döwrümiz modasy...
Catwoman (Today, 00:52:51)

Ine gör men näme üçin söýgä ynanamok....biderek zat.:hm:... dowamy
Gürrüňdeşlik | ,, Adyny siz goyuñ" hekaya 1-nji bölüm
Catwoman (Today, 00:20:25)

Yhlasyñ ýerine düşipdidir. Watanym hakda döreden goşgyñyzy ýene bir okasam díýdirdi. Sag boluñ. :roza:... dowamy
Edebiýat | Watanym.
Bereket (Yesterday, 23:11:26)

Gaty govy... dowamy
Edebiýat | Yashulynyñ sargydy
egahryman (Yesterday, 22:37:54)

Garrykaka, Kemal?... dowamy
Edebiýat | “EÝ, MEKDEBIM, JANA-JAN...”
Pegas (Yesterday, 21:46:03)

Berekella Kemal!... dowamy
Edebiýat | “EÝ, MEKDEBIM, JANA-JAN...”
Garrykaka (Yesterday, 21:28:46)

Suratdaky gyz bet ekeni... dowamy
Edebiýat | “EÝ, MEKDEBIM, JANA-JAN...”
modmozel (Yesterday, 20:46:42)

Şygyt sözü Hakyñ sözünden gelip Şahyr üsti bilen geçer kagyza... dowamy
Edebiýat | Gaça başlady
FAKER (Yesterday, 17:55:50)

Queens, 👍... dowamy
Edebiýat | Ykbala.
Halylow Ybraym (Yesterday, 12:52:25)

Bir ömürde müň alada-gaýgy bar, Adamlaryň garasy bar, agy bar. Şükür, ýöne ähli zadyň çägi bar, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Gou görýän shy setirini:)... dowamy
Edebiýat | Sabyr
Queens (Yesterday, 12:43:33)

Pasibo ýetireniñe :dovolen:... dowamy
Edebiýat | Ykbala.
Queens (Yesterday, 12:42:03)

Bet syýakly, bethüý bolan pis adam Perizadyň eden näzine degmez.:dovolen:... dowamy
Edebiýat | Sazyna Degmez
Queens (Yesterday, 12:38:39)

:haha::rofl:... dowamy
Edebiýat | ,,Duşuşyk" degişme âheñinde
Nara (Yesterday, 11:11:36)

Dushmanyma dost deý salamym bardyr!!! :dovolen:... dowamy
Edebiýat | Bardyr
Queens (Yesterday, 09:27:53)

Brao :)... dowamy
Edebiýat | Ökünenme degmejegne gynandym...
Queens (Yesterday, 09:25:30)

Molodes:)... dowamy
Edebiýat | Yashulynyñ sargydy
Queens (Yesterday, 09:24:56)

Talyplarda men acan bloglarmy kan kopy paste etyan sondan soradym... dowamy
Umumy bölüm | Üç nesihat
BeZZaT (Yesterday, 07:34:10)

Talyplarda men acan bloglarmy kan kopy paste etyansondan soradym... dowamy
Umumy bölüm | Üç nesihat
BeZZaT (Yesterday, 07:32:44)
1 2 3 ... 3740 >>

Ähli hukuklar goragly