Gunorta Korea & Turkmenistan - Halanlarymdan poz
Teswirler:
1950Täzeje
begenc9595
05.06.2021 / 18:09:45
+1
Zato oglanlary ygladyp kösemedik bir topuň yzda boluda😁
4723Täzeje
Grandmaster
05.06.2021 / 18:30:47
+3
Bizde biraz futbola üns berilse, ýatyrym ýatyrylsa, mysal üçin: ortaça aýlyk müň (1000) dollar ýaly ýokary galdyrylsa... bizde una, ýaga, çilime oçyra duran gelnejelerdenem Drogba, Et'o, Anelka, Pogba ýaly oýunçylary ýetişdirse boljakdy... Näme üçin diňe garaýagyz oýunçylary sanadyka diýibem pikir etmäň... Uzak gün oçyra duran adamlar başgaçada bolmaýar...

3696
Pegas
05.06.2021 / 18:33:07
+1
Grandmaster,
1533Gerekli
Ezizhan
05.06.2021 / 19:16:12
+1
Grandmaster,
718Özümiziňki
suey
06.06.2021 / 13:23:17
+0
Grandmaster,
4284Öwreniji
San-Rio
05.06.2021 / 20:17:41
+1
Bumalky futbalistleriñ bary nançy brat, bary talyplar. Olara nançy diýilýär. Nädip ýeñsin bolmanda Koraya nire, Turkmenistan nire...
56Özümiziňki
Asuda_durmush
06.06.2021 / 00:00:45
Oda ŷansañ çürśersin, sana yaramaz bolorsyn. Bir ojagyn odyna ŷanaşma gowsy...

+0

Indiki yyllar yene cykyp bilmezlermi shu fifa.... nahilem bolsa oglinlar gowy oyun gorkezip bilseler dowletden transfer alyp bilerdiler. Ondan gelen pulada biz dashardan talimci getirsek biraz maya maya suyshurilse osup bilerdi.
111Özümiziňki
Ependi
07.06.2021 / 11:31:25
+0
"Аргентина - Ямайка 5 - 0" - diýen aýdym ýadyma düşüp gitdi...

Soňky jogaplar:

yagshy yagshy... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
babaniyazows (Bu gün, 14:20:41)
Men seni söýýärin! Oýun üçin däl. Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin. Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa, "Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.... Yzy näme ?
Edebiýat | Gülüm
babaniyazows (Bu gün, 14:16:00)
Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
Bejidofs (Bu gün, 14:11:30)
Jan et gurrun bererin yolaryny... Yzy näme ?
Futbol | Komeginiz gerek
babaniyazows (Bu gün, 14:08:36)
Gaty gowy berekella... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
erkin1997s (Bu gün, 14:08:02)
Ähli hukuklar goragly