Teswirler

Teswirler

:dovolen:... dowamy
Internet we programmirleme | Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly.
Gurbanmyrat (Bu gün, 20:57:16)

Güljan, 🌹... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:12:12)

Mylayym, +++... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:06:06)

Mylayym, gaty gowy uyam... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:05:57)

"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)

Gowy ýazylypdyr goşgy. "Ejem eken..." Etmişim kän, ötmişem sen çagalygmyñ ýeñlesligni, Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny, On ýyl geýdiñ bir geýeniñ, maña tikip köýnekligñi, Joralarma gü... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 19:59:54)

☪ATAKAKA۞, Kulinariýa—Küli nar iýýä-de diýerdi))... dowamy
Gürrüňdeşlik | Toslamalar...
Arzyman (Bu gün, 19:40:52)

Biz gyz masgalalan manlaymyza yazlanyda.Gyz masgala kisi masgalasy islesek islemesek ene ojagmyzdan göcmeli.Allajan yone ykbalymyzda hayrlysyny etsin... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 19:24:54)

fortyçka - porsyçykar, trotuar - tur -otur-ar, stol - üstiöl, swinýa - suwainýä - diýýärdi Poşolok... dowamy
Gürrüňdeşlik | Toslamalar...
☪ATAKAKA۞ (Bu gün, 18:50:03)

Вах шо довир долансада ене ызына.Адамларынам бир ягырнысына ел чарпса... dowamy
Edebiýat | Adyl çozgut
Гулжан (Bu gün, 18:13:24)

Perhat Sabirovv, talyplarda goýup bilemok sen goýup beräý dost... dowamy
Gürrüňdeşlik | Dosdym Perhat Sabirowyň haýyşdy boýunça
Gerceknazar (Bu gün, 18:04:00)

Bäh awtor bet ýazypsyň berekella!!!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Toslamalar...
Tolkun (Bu gün, 17:56:29)

:lol:... dowamy
Gürrüňdeşlik | Toslamalar...
Tolkun (Bu gün, 17:52:52)

Wiy yalnysdym gowy gosgy eken... dowamy
Edebiýat | Yuka yurek goşgy guzy barada goşgy
Merjen (Bu gün, 17:48:24)

Näme diýsem azdyr-az, Öýe geldi aýdym-saz. Tagamlandy nandyr-duz, Saňa gözüm düşende... dowamy
Edebiýat | Aydym
Merjen (Bu gün, 17:47:59)

Gowja aydym... dowamy
Edebiýat | Yuka yurek goşgy guzy barada goşgy
Merjen (Bu gün, 17:45:49)

Merjen, yok yetmenka onunden bilipdir agam ozinin oynalyanyny 😆... dowamy
Edebiýat | Hoja Nasreddin halda hekayat
Resulgarryyev94 (Bu gün, 17:10:09)

Сойги мен пикиримче ар аялын арасында болса говы умумана гызам сойерсинде язылмаса эджек задын ёк... dowamy
Edebiýat | WADA ETDIM
Гулжан (Bu gün, 17:09:40)

Эжанин галырны хачанда илкинжиже перзендими гужагма аламда билдим.Эне болмак гор нахили махирли багтлы дуйгы,бир тарапданда жогапкарли😣😣... dowamy
Edebiýat | EJEME
Гулжан (Bu gün, 17:06:29)

Olaryň şygary: şu wagt we şu ýerde! dogry, ýene-de goşsak: ýa mydama, ýa-da hiç. ABŞ (Kaliforniýa), howwa, Kaliforniýa. ... dowamy
Jemgyýet we Ynsan | Öňdebaryjy Kowuslar kimler
Allaberdi. (Bu gün, 17:01:38)
1 2 3 ... 3478 >>

Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Internet we programmirleme | Iň gowy blog saýt açmagyň ýene-de bir ýoly.
Gurbanmyrat (Bu gün, 20:57:16)
Güljan, 🌹... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:12:12)
Mylayym, +++... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:06:06)
Mylayym, gaty gowy uyam... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 20:05:57)
"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS