Teswirler

Teswirler

Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)

Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)

Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)

Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)

Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)

Oka owren doret:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:21:42)

Hm bolýala ana indi ýatmakamam okaýyn onda :D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:18:40)

Her gun irden okarsyn diyip VIP etdim yorute:D... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:14:05)

SPS, ajayyp gudratly ahalteke bedewlarimiz barada nache okasan okasyn gelyar)))... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Lukman (Bu gün, 01:07:03)

Lukman okansoň okaýaryn irdenjik intek okamok:)😆... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:05:40)

puo, zakaznoyda @lukman ucin :banan:... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
XalmuradoFF (Bu gün, 00:36:37)

Чалт ачыпсынла... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
puo (Bu gün, 00:32:05)

:plak:... dowamy
Gürrüňdeşlik | JENNET ENÄNIÑ AÝAGYNYÑ ASTYNDADYR...
Mergen (Düýn, 23:39:06)

Sps biz bilen paylasanyn... dowamy
Gürrüňdeşlik | Uruş dowruniñ enesi
Hatyja (Düýn, 22:27:13)

Sohbet:, aý, sen-ä bir alasamsyk ekeniň-aý!)) Bor-laý... Kime gep düşündirjek bolýan-aý men...... dowamy
Edebiýat | Kerim Gurbannepes ajayyp goşgulary
Pegas (Düýn, 22:15:06)

Pegas ilki bilen öz aňrymyzy öwrenmegi maslahat berýän. Başga döwletleň samsyk șahyrlarna belet kişi syrap. Öz aňyryňy tanamasaň sendenem bir mollum bormaý. Topragy bir däl diýip samsyklyňy görkezme... dowamy
Edebiýat | Kerim Gurbannepes ajayyp goşgulary
Sohbet: (Düýn, 22:09:51)

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🙋➕... dowamy
Gürrüňdeşlik | Uruş dowruniñ enesi
Tiko (Düýn, 22:03:19)

Tiko, ;)... dowamy
Ylym-Bilim | Kiçijik syçanjyk
nice (Düýn, 21:57:41)

iPhone, ))... dowamy
Ylym-Bilim | Kiçijik syçanjyk
nice (Düýn, 21:57:16)

Polis, ozunizem sagbolun... dowamy
Ylym-Bilim | Kiçijik syçanjyk
nice (Düýn, 21:56:53)
1 2 3 ... 2963 >>

Soňky teswirler
Ýeke sekuntyň hem gadryn biliň, kim bilip dur, bir minutdan giç bolar... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Nowcha (Bu gün, 04:30:24)
Hatyja, gowy goşgy goýypsyň haladym... dowamy
Edebiýat | Bilbil okasyn
Nowcha (Bu gün, 04:28:22)
Wagtyn barka adyn düzedip bilmedim barka diyip okañ... dowamy
Gürrüňdeşlik | Wagtyn baka
Hatyja (Bu gün, 02:57:31)
Sohbet:, sps dost... dowamy
Edebiýat | Mâtâç eýleme
Hatyja (Bu gün, 01:27:08)
Hm ine şular ýalak maslahat berseň köp sagbolsun alarsyň menden. Minnetdar:)... dowamy
Umumy bölüm | Ahal-teke bedewleri
Tiko (Bu gün, 01:25:03)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
Statok.net ©JohnCMS