Teswirler

<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)

Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)

Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)

Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)

☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)

Ruhnama, uyam men saña birwagt name diyipdim Ependini eşegi bn alyp gel diyipdima bir mowzukda yadyndamy :D asyl ol barde ekenä... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
SerVi (Bu gün, 01:44:55)

Terjimäni kim etdikä? Birhili gödek terjime edilipdir, sözlemleri hem owadanlap bilmändir. Ÿa sho videonyñ özüni görüp ÿazdymyka?... dowamy
Gürrüňdeşlik | Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin
Lunluchi (Bu gün, 01:44:35)

Okap bilersiñiz ýañy yazyp boldum :skripka:... dowamy
Umumy bölüm | Gündelik ýazgylary ýazmagyñ_"9" sebäbi!
SerVi (Bu gün, 01:39:39)

spagetti, Diymek mowzugyñ ady şolda :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
SerVi (Bu gün, 01:36:54)

Hiç hili aýby yok başarsam menem öwrenjek maşyn sûrmegi :ah:... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
SerVi (Bu gün, 01:34:42)

Meñ ýaly gygyryp oturmaly "minus basaymañ" diyip :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Bahar gelyär,emma men yene gorubilmeyärin
SerVi (Bu gün, 01:27:25)

Öwrenip goýmaly. Ýöne gyssasañ çalt aljyraýalar köp bölegi. Oñam netijesi gynansagam awariýa.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Mähriban (Bu gün, 00:25:31)

Mena şu wagt okap otyryn :)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Saňa duşup bildim dünýäň geňligin, Seni tanap göz ýetirdim yşk näme
SerVi (Düýn, 23:53:05)

Men oz bahasyndan altyn asyr bilen ylalaşyp gecirim (kart ) satmakcy bolsam name etmeli bolarkam. Obamyzda oz bahasyndan kart tapdyrmaya. Eger dushewintli bolsa altyn asyr bilen ylalasyp işlap gormekc... dowamy
Internet biznes | Webmoney WMZ hasabyňyza pul salyp berýäris.
Asuda_durmush (Düýn, 23:51:04)

Muny haljegem biri açypdy mowzuk edip dowran diydimi biri. :) gija galypsyñ sen:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Saňa duşup bildim dünýäň geňligin, Seni tanap göz ýetirdim yşk näme
Asuda_durmush (Düýn, 23:45:12)

Ozuni namekam diyip....Ependin garyp gunune guljek bolupdyrda. Hässä... şeytmeli oñ ýaly adamlary:)... dowamy
Gürrüňdeşlik | Hiç Ynanma!
Asuda_durmush (Düýn, 23:32:54)

Name dünýa bir kişilik yermidi....... dowamy
Edebiýat | Ssensizlik
Asuda_durmush (Düýn, 23:30:10)

:lol::apl::kul2:... dowamy
Umumy bölüm | Sal-sal eshikli gyz hakda...
Myrat555 (Düýn, 22:40:27)

Öňi Çärjew şäher - Türkmenabat Öňki Çärjew etrap- Çärjew... dowamy
Edebiýat | LEBAP GIJESI
Gadam (Düýn, 22:37:15)

Gaty gowy :apl:... dowamy
Umumy bölüm | Yonekey degishmeler...
Ruhnama (Düýn, 22:09:18)
1 2 3 ... 1695 >>

Soňky teswirler
<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=ya_w_shoke:D">#ya_w_shoke:D</a></i></b></font>... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
TNT (Bu gün, 04:24:21)
Öÿdäkilere bir ÿere äkidäÿ diÿseñ hüññür-hüññür edip, müñ gepiñ bashyna ÿetip äkidÿäler. Özüñ awtobuslap gitseñem yzyñdan jañ edip “munyña birhili boldy, aÿtsañ alyp gitjegä” diÿÿäler Özüm-ä mashyn sü... dowamy
Gürrüňdeşlik | Zenan ata çykanda...
Lunluchi (Bu gün, 04:08:02)
Çynym bn hezil edip güldüm super tema :rofl: :D... dowamy
Gürrüňdeşlik | Süýji ýatlamalar ýa-da geçip giden ýaşlyk 2
SerVi (Bu gün, 02:14:19)
Gyzlar gelneje bolpdyr Gelnejeler gyz bolup dur :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:59:35)
☪ ATAKAKA ۞, Sizem şahyrmy :D... dowamy
Edebiýat | "Dostluk.ru" saýtynyñ agzalaryna bagy$lap ýazan go$gym (degi$me äheñinde)
SerVi (Bu gün, 01:56:34)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Aly Ilamanow
Statok.net