Teswirler

Teswirler

Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)

Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)

Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)

Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)

Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)

Любовь - ты сука!... dowamy
Gürrüňdeşlik | Söýgim nirde? (Bolan waka) 
MRX (Bu gün, 01:56:24)

MRX Каждый видит то, что хочет видеть. TMRT "Allahdan basga hic kimde guyc-kuwwat yokdur" Betoglan Ertir uly gürlemek üçin, bu gün dymmak gerek! Tolkun Ýigit hoşy – at-ý... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Espectro (Bu gün, 01:22:36)

Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Bayka (Bu gün, 01:07:16)

Bilgeşleýin minusy basmadym elim degip gitdi :sorry:... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 00:47:58)

Esasy zat hilde dal. Hytayda hunarmen bar yone material yok(tebigy baylyklary az) olar plasmasany bir dowletden, demiri bashga bir dowletden alyp yor. Ol yurtlaram satan zadynyn ustune goyya, yol hara... dowamy
Internet biznes | "Aýdyň gijeler" kompanýasy smart twlerini internet arkaly satlyga çykardy
Espectro (Bu gün, 00:22:39)

Teswiriñem şony añlatdy.... dowamy
Edebiýat | ÝERÇEKEN
Urgencli (Bu gün, 00:15:51)

Gülhünym, ynamyň üçin minnetdar, jigim! :) 🌹... dowamy
Gürrüňdeşlik | Agzalaryñ dürdäne statuslaryndan...
Humay (Bu gün, 00:08:07)

Axa sag boluñ! Ol agzañ statusynam ýañy texti uytgedenimde goýdum.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Agzalaryñ dürdäne statuslaryndan...
Gulhanym (Bu gün, 00:02:10)

Iso.99, Siziñ status pyşdyl ýaly haýal ýöräp iliñ soñuna galyp, edil şuwagt mowzuga geldi. Serediñ statuslaryñ arasynda! :) Statusyñ dowamy barmy?! Bir goşgy bendinden alynanmy we näme sebäde... dowamy
Gürrüňdeşlik | Agzalaryñ dürdäne statuslaryndan...
Gulhanym (Düýn, 23:48:08)

###zM -nyn statusy sheyle #in sonky maglumatlara gora... dowamy
Gürrüňdeşlik | Agzalaryñ dürdäne statuslaryndan...
Espectro (Düýn, 23:41:51)

Allaberdi! Sag bol! Indi "Harmandali" diyip, üýtgederin'da. ))... dowamy
Gürrüňdeşlik | Agzalaryñ dürdäne statuslaryndan...
Gulhanym (Düýn, 23:23:25)

Humay, Dogry. Ol @Bay-Han'yñ goýan statusy. :) Sende stasus yok.)) Sadadan, mylaýym ýekeje setir bolsa'da uly many añladyp duran status saña gowy gelişerdi!)) Her bir agzalaryñ goýýan stat... dowamy
Gürrüňdeşlik | Agzalaryñ dürdäne statuslaryndan...
Gulhanym (Düýn, 23:17:50)

Sag bolun yene-de yetiriberin Çary aga gowy mowzuklardan.... dowamy
Edebiýat | Hezreti ADAM bilen hezreti HOWA
Bereket (Düýn, 23:08:10)

Allaberdi, Gopbamsy Gülhanym gülleri söýenok. :P... dowamy
Edebiýat | Ýalñyşan ýigit hakynda.(goşgy)
Gulhanym (Düýn, 22:55:59)

Ürgençli, sowat diýilýän zat ýatdyr mende. Düşündiräýseň erbet bolmazdy?... dowamy
Edebiýat | ÝERÇEKEN
Humay (Düýn, 22:53:17)
1 2 3 ... 3171 >>

Soňky teswirler
Aytdyma*... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:12:40)
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Gulhanym (Bu gün, 06:11:01)
Espectro, " Ine Gulhanym şeydip agzalaryñ niklerini gorkezip yazmaly" diýjek bolduńmy. Sag bol meñkem iñ soñunda bar eken! :) 1-2 sany agzalaryñky ýok öýdýän. Uytgetmeli boljak ozumińkini.... dowamy
Umumy bölüm | Statuslar
Gulhanym (Bu gün, 06:06:33)
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli u... dowamy
Gürrüňdeşlik | Kaka
Shahrukh khan (Bu gün, 05:47:51)
Bagtly bolmak öziňe hem bagly... dowamy
Edebiýat | Bagtly bolasym gelýär
Nowcha (Bu gün, 04:13:48)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS