Mowzuk

Gowy programmalary gözleýäňizmi, geliň! - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2640Gerekli
puo [1s]
02.12.2019 / 20:33:43
+0
ESET Smart Security. шу компы дондыря эрбет.Обновление болуп билерми автор

2124Täzeje
MRX
02.12.2019 / 20:36:42
+0
puo, howwa, oflaýn obnowleniýalapy bar internetde.
111Öwreniji
Ependi
02.12.2019 / 20:46:07
+0
Pozulan faýllary dikeltmek - Recuva ýa-da R-Studio.

Dogry bular gowy iş edýär. Ýöne, has irki, ýagny 3-4 ýyl geçip pozulan faýllary, papkalary tapyp bilmeýärler. Şolaram tapýan programmalar barmy awtor? Kyn görmeseňiz kömek edäýiň?!

2124Täzeje
MRX
02.12.2019 / 21:03:08
+0
Ependi, ýok, beýle işleri ösen ýurtlardaky data recovery merkezleri başaraýmasa, olam belli bir bölegini.
1014Özümiziňki
Au**t [179s]
02.12.2019 / 21:12:57
+0
Gowy mowzuk. Programmistmi siz

2124Täzeje
MRX
02.12.2019 / 21:18:44
+0
Au**t, edil programma ýazmakda ökde däl, umumy kompýutrşik
1014Özümiziňki
Au**t [179s]
02.12.2019 / 21:20:18
+0
Molodes. Asgabatdanmy
2124Täzeje
MRX
03.12.2019 / 20:40:02
+0
dz
Soňky teswirler
:dovolen:... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
Howashar (Bu gün, 09:48:09)
Hyýalyňda erbet işi göterip ýörmek hem günä bolýarda.kömek eden dürwüşä gujaklap geçirenem bolsa şol ýerde ony ýatdan çykarypdyr.bärki welin hyýalyndan çykaryp bilmändir.... dowamy
Edebiýat | Derwushler
Sabryna (Bu gün, 09:47:54)
Men güýz.köpsi dogry gelýär.we menden 8 gün soň jigimiň doglan guni.ol çepekeý.diýmek dogry gelýär aýdylan zatlar.... dowamy
Gürrüňdeşlik | Doglan guniniz haysy pasyl?
Sabryna (Bu gün, 09:39:14)
Берекелла..Довамна гарашяс.Спс автор... dowamy
Edebiýat | «ZENAN – TÜRKMENIŇ NAMYS TUGY».
puo (Bu gün, 09:34:55)
"Her bir zatda haýyr bardyr"... dowamy
Edebiýat | Garga bn totygush
Sabryna (Bu gün, 09:33:42)
wWw.Dostluk.Ru 2018-2019 ýyl
Ähli hukuklar goragly
© Adminstrator
Statok.net ©JohnCMS