“Oguzkent” myhmanhanasy - Halanlaryma goş
Teswirler:
1436Gytyndan
ATAKAKA۞
24.06.2021 / 02:26:55
Allahym, meniň Senden isledigimi däl, Seniň menden isledigiňi ber!!!

+1

bu otel işlän ýerlerimiň iň gowysydy, arman ýarpy baha işlemeli bolýarda,

518Öwreniji
Gülbahara
24.06.2021 / 04:51:12
+0
☪ATAKAKA۞, Salam Atakaka gowmy yagdaylarynyz. Sag aman gezip yorsunizmi
518Öwreniji
Gülbahara
24.06.2021 / 04:52:18
+0
☪ATAKAKA۞, name ucin yarpy baha
1436Gytyndan
ATAKAKA۞
27.06.2021 / 22:15:32
+0
Salam şúkùr Allaha. Ozuniz nenen
1436Gytyndan
ATAKAKA۞
27.06.2021 / 22:16:03
+0
Girdeyji yok

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly