Gurjakmy sen? - Halanlaryma goş
Teswirler:
4532Gytyndan
Queens
21.06.2021 / 22:25:26
Alla berjek bolsa çöpläp ýetişmersiñ, Eger aljak bolsa saklap ýetişmersiñ!!!

+1

Menmi howwalaaaa
Gowy mowzuk eken molodes dowam bolsyn

3009Täzeje
LiFeStar
21.06.2021 / 22:35:58
+1
Queens, Nirde seni görsem grammatika yada düşýän boldy. "Howwala" däl "hawa-la","bolsyn" däl "bolsun" #tankytlan bolaýyn
Gaty görme mowzugyň täsirinde galdym
406Özümiziňki
babaniyazow
21.06.2021 / 22:36:06
«DOST» kyncylykda' «HELEŸ» garyplykda ^tanalar...^

+1

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly