yazyjy gerek - Halanlaryma goş
Teswirler:
3824Täzeje
puo
21.06.2021 / 09:53:09
Грех – всего лишь вопрос выбора

+0

))))))
4450Özümiziňki
Gülçemen
21.06.2021 / 14:53:58
+2
Dogurdanam ,ýazyp bilýän adamy menem gözleýän.

406Özümiziňki
babaniyazow
21.06.2021 / 21:10:31
+2
Gülçemen, men òñ ýazýadym, sonky dowur ish kopeldi welin elim degenok
4237Özümiziňki
Zumerrett
21.06.2021 / 23:24:10
+1
Men ýazyjy.

Köne ýazgylarymdan birki bòlejik:
Hol ýerde tüñçe gaýnap dur lykyr-lykyr,
Bakalymyñ düýbine atdym:gant, nabat, şeker...

Süýjilikleri ereýänçä çemçe bilen buladym, buladym ýene buladym....

Dowamyny ertir ýetirerin şuwagt işim bar!

406Özümiziňki
babaniyazow
22.06.2021 / 00:55:42
+0
Zumerrett, maladessss

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly