Bir zat aýtjak agzalar!:) - Halanlaryma goş
Teswirler:
4592Öwreniji
FAKER
13.04.2021 / 00:09:09
+3
Çagalyk yyallary yada dusirdin sena

4237Özümiziňki
Zumerrett
13.04.2021 / 00:11:41
+3
FAKER,
"Ýakymly ýatlamalar"))
4237Özümiziňki
Zumerrett
13.04.2021 / 00:15:43
+2
FAKER,
Oho. Udachylyga serediñä!:/
Mowzuk doredilipdir 00:01:01
Pikirde paylaşyldy 00:02:02
Ilkinji yazylan teswir 00:09:09
4220
şoşo
13.04.2021 / 00:29:29
+3
zmörrötdä sen şoň üçiripdr
4237Özümiziňki
Zumerrett
13.04.2021 / 00:35:01
+3
Şoñ üçirin sizem bilgeshleyin 00:29:29-a dogry getirip yazdynyzmy
4220
şoşo
13.04.2021 / 00:36:39
+2
? şoşo
4220
şoşo
13.04.2021 / 00:28:24
+2
näm berseň beräý ,szňklerem kawulwolsm

4237Özümiziňki
Zumerrett
13.04.2021 / 00:32:27
+1
şoşo,
Semiz plyus berjek.
Ämin.
Sozuni bir dogry yazda iñ bolmanda şu gezek!:/
4220
şoşo
13.04.2021 / 00:39:14
+1
Kabul bolsun , näme berseňiz beräýiň,


oouf kynaý dorgy ýazmak ?
4237Özümiziňki
Zumerrett
13.04.2021 / 00:42:31
+1
şoşo,
Äpberekrlla
3469Gytyndan
HAYAT..
13.04.2021 / 10:23:11
Durmuş saña hiç zat aÿtmaÿar, ol diñe görkezÿår

+2

Ämin hemmamiziñki kabul bolsun !
sag minnetdar.

4237Özümiziňki
Zumerrett
13.04.2021 / 12:41:24
+1
HAYAT..,
Ämin!
4260Gerekli
HUAWEI
14.04.2021 / 07:49:28
IN GOWUSY BOLMAK

+2

Yaramezan sana aytdyrmaly ekena

4237Özümiziňki
Zumerrett
14.04.2021 / 12:34:31
+1
HUAWEI,
Hehe
Bet edip aytdym gerek?! Hany, paýym iñ bolmanda zi-zi sakgyç beriń!:/
4260Gerekli
HUAWEI
14.04.2021 / 23:57:14
+1
Shu yyla hemmelerem dine zi zi berdiler gerek yaramezancylara birilli gelshiksiza boldy
Yone sana berjek gowja shakalatlardan gelay alyp git
4237Özümiziňki
Zumerrett
15.04.2021 / 01:18:00
+1
Namesi gelşiksiz esasy çagalaryñ gowy goryan zatlaryda: zi-zi, kukurus, patrak..) mańada şolar gerek şokoladlar däl!
Ähli hukuklar goragly