Halypalyk - Halanlaryma goş
Teswirler:
4260Özümiziňki
HUAWEI
20.02.2021 / 17:27:11
+0
Gowy goshgy berekella ustunlik size
339Özümiziňki
Mergen
21.02.2021 / 08:51:31
+0
Sözem tapypdyr taryplamaga. Ondan gowy taryplara söz ýok...
Soňky teswirler
Asuda_durmush, sagbol, bolýa mowzuk aç sizem? Mowzugy doly okadyňyzmy?... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
San-Rio (Bu gün, 17:56:25)
Arzuwlar hasyl bolsun.... dowamy
Gürrüňdeşlik | BAHAR BAYRAMY
Aýperi (Bu gün, 17:46:13)
Al birinji plyus senem mana yurejik bas :D... dowamy
Ylym-Bilim | Russiýa Federasiýasy(hemme maglumatlar)
Asuda_durmush (Bu gün, 17:45:25)
Macintosh_mc, ýöne mowzulda gowy maglymatlar bar ekenmi?... dowamy
Ylym-Bilim | Adolf Gitler barada
San-Rio (Bu gün, 17:41:16)
Mena gozime bilen gormesem ynanjak dal. Gowedip boyonson menema shona menzejek yaly))).... dowamy
Sungat älemi | Michael Jackson hakykatdanam öldümikä?..
Asuda_durmush (Bu gün, 17:28:03)
Ähli hukuklar goragly
©Turkmen