Ýadymdan çykaryp bilmen - Halanlaryma goş
Teswirler:
4260Gerekli
HUAWEI
18.02.2021 / 23:12:28
IN GOWUSY BOLMAK

+1

Adam diyen ady dakynan bolsan,
Ol ada mynasyp bolmagy bashar.
4290Täzeje
Gulsona
18.02.2021 / 23:13:59
+2
Gowy gosgy
13Gerekli
Hako
19.02.2021 / 00:01:41
+1
Hem-ä şahyr bolmak, hemem daşary ýurt dilinde ýazylan eseri türkmen diline kämillik bilen terjime etmegi başarmak - bu has aýratyn ukyp, meñ pikirimçe.

4221Gytyndan
Aýperi
19.02.2021 / 00:19:08
+1
Hako, rast aýdýaň.
2912Täzeje
Polatt
19.02.2021 / 14:32:40
+1
Resul Gamzatowyñ gowy goşgularynyñ biri.arman okyjylañ kopisine söýgi ýa bir gyzy wasp etýan goşhylar has ýakyn bolýa
805Ýaşuly
Nazli
20.02.2021 / 01:28:08
SYLAYANLAR Wezipañ yada puluñ ucin dalde Adamcylygyñ ucin sylasynlar

+1

Men minnetdar,
Göwnüm juda çökgünkä
Ýagşy sözi bilen goldan adama.
805Ýaşuly
Nazli
20.02.2021 / 01:33:01
SYLAYANLAR Wezipañ yada puluñ ucin dalde Adamcylygyñ ucin sylasynlar

+1

Kaşga hasabymda pulum bolsady,vip ederdim bu mowzugy.

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly