Turkmeniň dostluk portaly

ÝALŇYŞ!
Diňe agza bolanlara

Soňky teswirler
"Goýberme meni!" Tümlük tutsa meniñ töwerek daşym Aladalar bilen çytylsa gaşym Hünji deý düzülse gözlerde ýaşym Käbäm,gys elimi,goýberme meni. Göwrämi gujaklap,durmuşdan sowap Soñsuz soraglara tapma... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 20:03:13)
Gowy ýazylypdyr goşgy. "Ejem eken..." Etmişim kän, ötmişem sen çagalygmyñ ýeñlesligni, Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny, On ýyl geýdiñ bir geýeniñ, maña tikip köýnekligñi, Joralarma gü... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Mylayym (Bu gün, 19:59:54)
☪ATAKAKA۞, Kulinariýa—Küli nar iýýä-de diýerdi))... dowamy
Gürrüňdeşlik | Toslamalar...
Arzyman (Bu gün, 19:40:52)
Biz gyz masgalalan manlaymyza yazlanyda.Gyz masgala kisi masgalasy islesek islemesek ene ojagmyzdan göcmeli.Allajan yone ykbalymyzda hayrlysyny etsin... dowamy
Edebiýat | Leyla ALLAMYRADOWA | EJEME!
Гулжан (Bu gün, 19:24:54)
fortyçka - porsyçykar, trotuar - tur -otur-ar, stol - üstiöl, swinýa - suwainýä - diýýärdi Poşolok... dowamy
Gürrüňdeşlik | Toslamalar...
☪ATAKAKA۞ (Bu gün, 18:50:03)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS