Pikirler

Diňe agza bolanlar üçin
Soňky teswirler
MRX, agramy (P) deň, massa (m) deň däl... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 18:15:36)
Kepderi, ewway beylede oglanjyk bamay)... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:43)
Telwas, ok. Awtorada, su gosgysynada sylagym uly. Hawa gelsikrak bolupdyr. Men ozum gosgykan okamanson seylerak yazypdyryn.... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Shahan1900 (Bu gün, 18:08:28)
Ajap sözler!... dowamy
Edebiýat | Azajyk patriotizm :)
Mylayym (Bu gün, 18:04:28)
Watan ucin diyip basenka bokyan oglanjyk yadyma dushup gitdi))... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Kepderi (Bu gün, 18:01:33)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS