Mowzuk

Kaka - Halanlaryma goş
Teswirleri:
2720Hakyky dost
Designer
10.07.2020 / 08:21:52
Üsti zerli kebelegim...

+1

Berekella dost
3696Gold
Pegas [98s]
10.07.2020 / 09:02:13
“Ruhum — merhum arzuwlarma öwlüýä...”

+1

Obadaşym zordur.
56Gytyndan
Asuda_durmush
10.07.2020 / 09:25:10
Oda ŷansañ çürśersin, sana yaramaz bolorsyn. Bir ojagyn odyna ŷanaşma gowsy...

+1

Gowy goshgy eken
3277Gold
Allaberdi
10.07.2020 / 14:20:37
+0
Ogulnur Ataýewa gowy ýazýar.
3277Gold
Allaberdi
10.07.2020 / 14:22:12
+0
Ýöne, her küpletiñ arasynda boşlyk goýmaly ekeniñ

Gulhanym
11.07.2020 / 00:47:58
+1
Bilgeşleýin minusy basmadym elim degip gitdi

2033Gold
Bayka [1s]
11.07.2020 / 01:07:16
+0
Gulhanym, sag bolay . Senem yamanlygyn galjak dal gulim
3398Özümiziňki
Shahrukh khan
11.07.2020 / 05:47:51
+2
Kop minus alsan sonlugy bn telefonyndan pul gidyami. Ertirdede shu minus plyusyn usti uly urusdy. Ya kop plyus alsan telefon hasabyn kopelyami. Urshanyna sowushenine degyan zat bolsa bizem sowusheli urshaly minusyn ustunde. Ertirde sylapmenin temadyr teswirleri minusdan dolardy ozem pesi 10 15 minusa bolya. Shondada temada acyady teswirem yazyady. Ertirde birini tanayan shu minus plyusyn ustunde urushyan iki jubuti. Toy etdiler sonunda sizem sheyle bolayman sonunda. Onum bolandan sonum bolsun diyipdirler

Gulhanym
11.07.2020 / 06:11:01
+1
Derrew başga tema geçýäñiz. Beyle zat ýok. Plyus-minusdan maña name peyda geler?! Aýtma elim degip gitdi dp.

Gulhanym
11.07.2020 / 06:12:40
+1
Aytdyma*
2033Gold
Bayka [1s]
11.07.2020 / 08:44:03
+0
Aýagny boýnuna atdyrasa gelya shujagaz
Soňky teswirler
+++ bilmelaý şu zatlary... dowamy
Ylym-Bilim | 1-nji soragyň jogaby
MRX (Bu gün, 17:26:32)
@Shahan "Goşgulaý" diýip ýazypsyñ mowzuk adyny.Bu birhili okayanlar üçin awtory äsgermezlik diýip pikir döretmegi ahmal.Şoñ üçinem indiki gezek iñ bolmanda degişmeler bolsada eseriñ ýa awtoryñ hormaty... dowamy
Edebiýat | Goşgylaý
Telwas (Bu gün, 17:23:19)
Hanture, Indi ol masonlar,illuminitler adamyn olisi dirisinede goshulup bilyarmi?Liwanda partlama etmeli we 113 adam olmeli diyip onunden pylan biçildimyka.113 adama yetmese bogup oldurmeli dir... dowamy
Gürrüňdeşlik | Togolak ýer problemalary we 13 sany barada
Best boy (Bu gün, 17:15:45)
Серый волк, Hytaýda googl serwislaryň bary ýapyk. Telefonlar çyndanam androidda işleýär. Ýöne internediň üstinden googlyň hiç bir serweri hytaýdan daşyna çykyp bilenok.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Begli666 (Bu gün, 16:23:29)
Серый волк, Fantastik diýip dura hakykata ýazdyryp oturmaklygyň geregi ýok.Prosta okap lezzet almaly.... dowamy
Edebiýat | "Google" (fantastiki powestjyk)
Best boy (Bu gün, 15:57:17)
wWw.Dostluk.Ru © 2018-2020
Ähli hukuklar goragly.
©JohnCMS