Teswirler

Black Diamond, aglajak boldynmy... dowamy
Umumy bölüm | TAPYLMADYK UMYT (Sonky dem)
PANDA (11.04.2021 / 22:00:29)

Hmbah, ay bolyar... dowamy
Gürrüňdeşlik | AÝAKGABYŇ IÇINDÄKI TYLLALAR
BAY-HAN (11.04.2021 / 21:34:45)

Sagbol gowy goşgy... dowamy
Edebiýat | Ýaňlanyp dur...
AkyA (11.04.2021 / 20:59:59)

Menem göreşerin"- diýen şol sözüň Ýaňlanyp dur, Ýaňlanyp dur Ýürekde... dowamy
Edebiýat | Ýaňlanyp dur...
♡☆Hatyja☆♡ (11.04.2021 / 19:57:26)

HUAWEI, hakyky... dowamy
Umumy bölüm | Sowalhon
yalan soz (11.04.2021 / 19:14:34)

Ozundenem beter birne satashypdr... dowamy
Umumy bölüm | Sowalhon
HUAWEI (11.04.2021 / 10:20:57)

Hmmm... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ak saçlar
HUAWEI (11.04.2021 / 10:11:48)

Ahyryet gun olceniler hasabyn Shol gunlerin bardygyny unutma... dowamy
Edebiýat | Unutma...
HUAWEI (11.04.2021 / 10:08:05)

Kimlerdendigi toydan son belli bolya... dowamy
Gürrüňdeşlik | SIZ KIMLERDEN
HUAWEI (11.04.2021 / 08:12:19)

Ýykyljak bolanda, ses çykar tamdan Haýyr bardyr, her bir işe Rahmandan Kyna duşup, nalasaň-da ykbaldan Kimleň ykbalňa zardygyn unutma... dowamy
Edebiýat | Unutma...
♡☆Hatyja☆♡ (11.04.2021 / 02:26:49)

puo, ...... dowamy
Edebiýat | Aýralyk duýgusy
Charyyewnaayna@ (11.04.2021 / 00:24:00)

мбах... dowamy
Edebiýat | Aýralyk duýgusy
puo (10.04.2021 / 23:35:37)

Gowy gosgy eken... dowamy
Edebiýat | Aýralyk duýgusy
HUAWEI (10.04.2021 / 22:31:59)

Gowy gosgy eken sagbol kop kop... dowamy
Edebiýat | Sen ucin
HUAWEI (10.04.2021 / 22:21:46)

Gaty tasirlendiryan mowzuk eken allajan hemmani dogry yola ozi salsyn... dowamy
Gürrüňdeşlik | Täzeçe durmuş
HUAWEI (10.04.2021 / 22:19:27)

Ir döwürde bir dükançy barmyşyn, Mydam totuguşyn magtaýarmyşyn. Iýenini haklaýanam şolmuşyn, Dükanyny saklaýanam şolmuşyn. Geläýse bir kişi almaga bir zat, Halys bizar edýärmişin sakyrdap. Bir g... dowamy
Edebiýat | MÖWLANADAN KYSSALAR BAKGALYŇ TOTUSY
Macintosh_mc (10.04.2021 / 21:57:39)

Doly okadym gaty gowy eken bu hekayamy ya hakykatda bolan wakamy... dowamy
Gürrüňdeşlik | 73 belgili tussaghana
Tagandurdy (10.04.2021 / 20:56:49)

Gyrandegen nahili bolday bi wayey wahey... dowamy
Umumy bölüm | TAPYLMADYK UMYT (Sonky dem)
Black Diamond (10.04.2021 / 20:50:26)

Hakyky :D... dowamy
Edebiýat | Bagt
Tiko (10.04.2021 / 18:14:36)

Tiko, 😁... dowamy
Edebiýat | Bagt
♡☆Hatyja☆♡ (10.04.2021 / 17:33:28)
<< 1 2 3 4 5 ... 3691 >>

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly