Teswirler

şoşo, bary... dowamy
Edebiýat | Dost, seni görmäge geldim
1002 (Yesterday, 22:11:21)

gowy wöli , näme sala salmana gellikä, goşgyň barymy ýa ýarymyka bi , pölöşönňödö sawwol... dowamy
Edebiýat | Dost, seni görmäge geldim
şoşo (Yesterday, 22:08:50)

Ybadatlar kabul bolsun!... dowamy
Umumy bölüm | Remezan dilegi..!
-Mylayym- (Yesterday, 21:56:47)

𒅒 GɑxrYmɑN 𒅒, hemmemizin orazasy kabul.bolsun... dowamy
Umumy bölüm | Remezan dilegi..!
Ylymly (Yesterday, 20:07:31)

Malades sagboluň siziňem Oraza dilegleriniz kabul bolsun, gaty sada dilde ve tasirli ýazylypdyr, soz yok Berekella 👍👍👍... dowamy
Umumy bölüm | Remezan dilegi..!
𒅒 GɑxrYmɑN 𒅒 (Yesterday, 19:44:58)

. Ynsanyň ýüregi päk bolsa belki, Dünýe arassa bor, zulumdan çünki. Zulum bilen maşgalalar dargady, Zulum mahrum edýär, bagtdan erki. Ynsanyň kalbynda bolsa imany, Bu dünýe bolmazdy, asla bi... dowamy
Edebiýat | Gel, manyly ýaşaly!
Barbie (Yesterday, 19:32:57)

Zyyada, indi hem plyus goyuldyda yurejik belgisini basyp bolanok. Bir tasin bolya oza... dowamy
Edebiýat | Hüwdi
Malvina (Yesterday, 19:17:31)

Zyyada, teswirinize plyus goyjak bolyan. Goyulanokla. Sizdede sheylemi?... dowamy
Edebiýat | Hüwdi
Malvina (Yesterday, 19:15:48)

Zyyada,... dowamy
Edebiýat | Hüwdi
Malvina (Yesterday, 19:14:43)

Mugallymam gowy dusundirip bilipdir... dowamy
Gürrüňdeşlik | SYÇANYŇ BOLŞUNA MEŇZEME
HUAWEI (Yesterday, 18:53:45)

Oňat ýazylan, ýürekden çykan mährem enäniň hüwdisi.Balajyk uzak ýaşasyn!:)... dowamy
Edebiýat | Hüwdi
Zyyada (Yesterday, 18:14:12)

Gowy gosgy eken sagbol minnetdar kop kop... dowamy
Edebiýat | Ýalňyzlyk hakda
HUAWEI (Yesterday, 17:57:42)

Owadan yazypdyr tuweleme... dowamy
Gürrüňdeşlik | Ýa yşkyñ wagty dâlmidi heniz
Malvina (Yesterday, 16:34:51)

-Mylayym-, megerem iñ gowsy bolsa gerek)... dowamy
Edebiýat | Ýaňlanyp dur...
Venus23 (Yesterday, 03:09:43)

AG, sen kimay... dowamy
Gürrüňdeşlik | AÝAKGABYŇ IÇINDÄKI TYLLALAR
♡☆Hatyja☆♡ (Yesterday, 02:31:45)

Gaýtalaýar tebigatam günuzyn Gaýtalap dur, guşlar, güller, derek-de "Menem göreşerin"- diýen şol sözüň Ýaňlanyp dur, Ýaňlanyp dur Ýürekde...... dowamy
Edebiýat | Ýaňlanyp dur...
-Mylayym- (Yesterday, 01:12:32)

Ynam ýüpün berk bagladyň, berk daňdyň, Ýalan söýgi bilen, ýalan dostluga... :plak:... dowamy
Edebiýat | Ýalňyzlyk hakda
Nara (Yesterday, 00:22:28)

AkyA, minnetdar sañada)... dowamy
Edebiýat | Ýaňlanyp dur...
Venus23 (Yesterday, 00:11:54)

Black Diamond, wah waheyyyyy... dowamy
Umumy bölüm | TAPYLMADYK UMYT (Sonky dem)
AG (11.04.2021 / 22:25:46)

Hatjjjaaamm senmay bi... dowamy
Gürrüňdeşlik | AÝAKGABYŇ IÇINDÄKI TYLLALAR
AG (11.04.2021 / 22:18:45)
<< 1 2 3 4 ... 3691 >>

Soňky jogaplar:

Gowy mowzuk👍... Yzy näme?
Sungat älemi | Bir cemen gül
Perizats (Today, 15:50:13)
Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ähli hukuklar goragly