Betinnen we gytynnan mowzuk. - Halanlaryma goş
Teswirler:
3621Özümiziňki
florida
22.07.2020 / 21:52:46
+3
Sañsar.

2221Gytyndan
Haweran
22.07.2020 / 22:43:02
+2
Aýdýan sözleri-de sañsar sözler
3290Öwreniji
GGuwanç
22.07.2020 / 22:09:14
+1
Dogrydanam Sansar sen
3290Öwreniji
GGuwanç
22.07.2020 / 22:10:57
+1
Derejan ulanandan son meni yadyndan cykarmarsynda menem plyus goydum.
3290Öwreniji
GGuwanç
22.07.2020 / 22:26:13
+1
Eyyam 8 plyus sen 100yetersin dost
3445Gerekli
Gubadag
22.07.2020 / 22:32:06
Öň duza, gyza gytçylyk ýokdy, indi BLOGLARA hem!

+1

ýetjegi abyk bunyň
3445Gerekli
Gubadag
22.07.2020 / 22:32:29
Öň duza, gyza gytçylyk ýokdy, indi BLOGLARA hem!

+1

mendenem saňa ++++
3290Öwreniji
GGuwanç
22.07.2020 / 22:39:24
+1
Bir yzyna 0yetenok
2871Betinden
Best boy
22.07.2020 / 22:55:04
+1
87 adam okap,ine 13nji plyusy men goyyan.Geregin plyus bolsun dost.
1725Özümiziňki
Perhat Sabirov
23.07.2020 / 00:59:36
I Love You Kerki City?

+1

Al onda mendenem 15-nji plyusy
3469Gytyndan
HAYAT..
23.07.2020 / 01:52:41
Durmuş saña hiç zat aÿtmaÿar, ol diñe görkezÿår

+1

Ine mendenem +??
2565Gerekli
Mahha
23.07.2020 / 02:18:31
FC_Real_Madrid.⚽?

+2

Baha+++
3290Öwreniji
GGuwanç
23.07.2020 / 04:54:21
+3
Derejani ulaldup plyus aljak diyya welin haysy gandon minus goyday
861Gytyndan
Selena
18.09.2020 / 00:53:04
+0
++++++ meninem goshandym bolsn
4048Täzeje
Yakup şukurow
19.09.2020 / 09:03:07
+0
83 adam okap, 30-njy plýus menden, al dost, geregiń plýus bolsun! +++++
2720DOST
Mojek Dayy
19.09.2020 / 09:12:38
Üsti zerli kebelegim...

+0

31 nji plyus menden dost
1156Özümiziňki
Merjen
19.09.2020 / 09:17:16
yuregindaki adamlar mydama uzakda bolyar

+1

Şu dünýäni bagt saýma özüñe

Al 32 nji menden
1156Özümiziňki
Merjen
19.09.2020 / 09:22:08
yuregindaki adamlar mydama uzakda bolyar

+4

Menin mowzuklaryma pulyus basyanam yok
2773Gold
Tiko
19.09.2020 / 09:30:55
KELLÄMIŇ IŞLEÝŞI- Dyňňňňňduňňňň lyňňňňluňňňň yňňňň.........""

+0

Bäh.... al onda menden➕
3755Öwreniji
~~lawyer gırl..
21.07.2021 / 15:25:02
Lafımla Alemi titretirim,Şeklimle herkesin önüni ilikletirim.!

+1

Alai

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly