03:24 Mowzuk

ADYM - Halanlarymdan poz
Teswirler:
206Betinden
Mahri
25.11.2021 / 09:29:41
+2
3425Gytyndan
Ereshev
25.11.2021 / 09:44:32
SUPER EGOIST

+3

Sapa! Senin adynmy mugallym?

5052Özümiziňki
Pegas
25.11.2021 / 10:19:46
+2
Ereshev, hawa.
3425Gytyndan
Ereshev
25.11.2021 / 11:54:58
+2
Awtorluk hukugyny almak gerek bu goşgynyn... Kim bilya, belki mekdep okuwçylarynyn Edebiyat kitabynda hem çap ediler?!
718Özümiziňki
suey
27.11.2021 / 09:12:44
ishläsim gelŷän ishde ishläsim gelŷär

+0

Gowy adyñ ikinji ogluma goýasym gelipdi ))) A harpy köp bolsa owadan bolýa diýip, Dekanyñ adyny saýladyk soñ)))

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly