04:12 Mowzuk

ÝAZHA-ÝAZ! - Halanlaryma goş
Teswirler:
206Betinden
Mahri
23.11.2021 / 07:22:07
+4
Ýarty kerpiç bilen maňlaýna berseň,
Bulanan beýniler durlanar belkem,
Dälihana girip çykandyr görseň,
Aklyndan azaşan telbeler ýazýar.

Shu bendi ýylgyrtdy, ajy hakykat..
61Betinden
Orazjan
23.11.2021 / 07:47:16
❤Obaly maýmynjyk❤

+3

Sagbol ýetireniňe!
111Özümiziňki
Ependi
23.11.2021 / 08:01:43
+3
Şoň üçinem ýazjak bolmaň. Goşga ýigrenç döredenler soňky döwrüň geldi-geçerleri.
4877Özümiziňki
Tentek
27.11.2021 / 05:05:29
+0
Gysganç, ulumsy adamyň sözi. Internetiň sahypasy giň. Näçe ýazsaňda dolmaz.
4877Özümiziňki
Tentek
27.11.2021 / 05:09:00
+2
Ýarty kerpiç bilen maňlaýna berseň,
Bulanan beýniler durlanar belkem,
Dälihana girip çykandyr görseň,
Aklyndan azaşan telbeler ýazýar
Şu setirlerdenem goşgy bolarmy? Şuny ýazan adamyň özi bilmeýärmi, adamlara göwniýetmezçili edýänini. Hemmäniň haky bar ýazmana, okamana, döretmäne

4373Gytyndan
Venus23
27.11.2021 / 09:31:57
+0
Tentek, Ýazmak bar, ýazmak bar...

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly