03:48 Mowzuk

Ýygy-ýygy sesiñi bir eşitdir... - Halanlaryma goş
Teswirler:
5119Gytyndan
Gavherka
21.11.2021 / 10:28:26
Özüni gowy tanayan adamy töwerekdäkileriñ gepi gorkuzyp bilmez!..

+2

Kitabyñda okapdym.Gowy göryän goşgym
4260Gytyndan
HUAWEI
21.11.2021 / 21:57:56
IN GOWUSY BOLMAK

+2

Iñ bolmanda birje minut bolsa-da,
Yygy-yygy sesiñi bir esitdir

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly