04:12 Mowzuk

Çyn aşyk bolmak - Halanlarymdan poz
Teswirler:
4260Gytyndan
HUAWEI
21.11.2021 / 01:06:31
IN GOWUSY BOLMAK

+2

Bizem Sona asyk
3264Özümiziňki
R.A.M
21.11.2021 / 01:15:44
Eý ogul! Tobany gijikdirme. Çünki ölüm tiz geler!

+2

Bu mowzuk Ryýa däldir...

Haýyş edýän saýt dolandyryjylary! Mowzugy pozup beräýiñ 😢

296Betinden
Chary
21.11.2021 / 07:26:22
+3
R.A.M, Kim ryýa diýýär, näme üçin pozdurjak bolýaňyz, ýa pozdurup ryýa etjek bolýaňyzmy ?

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly