03:26 Mowzuk

DÜNÝÄNIÑ IÑ TÄSIN KANUNLARY - Halanlaryma goş
Teswirler:
3425Gytyndan
Ereshev
21.11.2021 / 08:41:49
SUPER EGOIST

+0

Argentina
Bilişimiz yaly meşhur fodbol oyunçusy Meesi Argentinada doglan we şo yerde ulalan.
Bir adam oglunyn adyna MESSI goyandygy üçin köp adam dawa turguzdy. Sebabi çaga ulalanson, haysy fudbol toparyna janköyerlik etjekdigini özi saylayar. Mundan beteri-de çaganyn geljekde gatnaşjak kollektiwlerinde MESSI-e garşy adamlar bolsa Measi atly adamyn helak bolmak mümkinçiliginin bar bolmagy göz önünde tutulyp, 2014-nji yylyn sentyabrynda yurtda mejlis tarapyndan TAZE DOGLAN ÇAGALARA MESSI ADYNY GOYMAK GADAGAN edildi

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly