04:44 Mowzuk

TARYHYÑ GEÑ-TAÑSYLYKLARY - Halanlaryma goş
Teswirler:
666Ýaşuly
Malvina
21.11.2021 / 00:08:05
Kiçijek ynam

+3

Iñlisleriñ çaýçydygna ýene bir delil bar ekeni
3425Gytyndan
Ereshev
22.11.2021 / 15:20:56
SUPER EGOIST

+2

Çingiz Han öz goşununda yuwunan esgerleri ölüm jezasy bilen jezalandyrypdyr.
Orta asyrlarda Anglyada yylda iki gezek yuwunan adama jerime berlipdir. Yylda dine bir gezek yuwunmak mümkin eken. Olam May ayynda. Şonun üçin toylar esasan iyun aylarynda bolup geçipdir. Erkekler zenanlaryn erbet ysyny yapmak üçin olara gül beripdirler.
Fransiyada öylerde hajanhana bolmandyr. Olar taretlerini balkondan aşak döküpdirler. Şondan ökjeli ayakgaplar we sayawanlar oylanylyp tapylypdyr. Yewropalylar üçin Osman türkmenlerinin topragynda ayratyn adada myhmanhana döredilipdir. Sebabi şahere girseler ysy şaherdakileri binaza eder eken
61Betinden
Orazjan
22.11.2021 / 18:18:44
❤Obaly maýmynjyk❤

+0

Gyzykly maglumat. Sagbol yetırnıñe

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly