04:02 Mowzuk

TARYHYÑ IÑ GORKUNÇ WAKALARY - Halanlaryma goş
Teswirler:
3425Gytyndan
Ereshev
23.11.2021 / 21:31:55
SUPER EGOIST

+1

Şu yerde PERS milleti hakynda köp aydylypdyr. Yeri hazirki döwürde Persler nirede?
Olar Hazar denzinin günbatar kenarynda öz döwletlerini gurdular we ol döwlete Azerbeyjan diyip at berdiler. Olaryn galanlary Eyran topraklarynda yaşayarlar

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly