03:44 Mowzuk

ŞYGYR - Halanlaryma goş
Teswirler:
666Ýaşuly
Malvina
18.10.2021 / 15:27:17
Kiçijek ynam

+2

Iñ gowy pursatlar sheyle pursatlar) yzy bagta yetiryaninden bolsun!

4450Gerekli
Zyyada
18.10.2021 / 15:31:36
+2
Malvina, Minnetdar!
1130Gerekli
Bereket
18.10.2021 / 17:08:55
+1
Ajap goşgyñyzy ýetireniñiz üçin minnetdar.
5009Öwreniji
Arzyhan
18.10.2021 / 17:17:03
+2
Jorajan galamyñ ujy yitije bolsun. Gòzel goşgulañ höwrù köp bolsun!
3266Gerekli
Arzuw
18.10.2021 / 17:29:42
"Söýgi - bu bir kalba ýesir düşmek däldir. Ýesir kalby ýalňyzlykdan halas etmekdir"

+2

Ÿakymlyja owaz gelÿär nireden,
Duygularmy goÿanok öz erkine.
Dowla düşüberýär käte ýürgim,
Gör bu şygyr, başardanok her kime.

???
4317Özümiziňki
Senemsa
18.10.2021 / 20:57:50
+1
Ÿüregme sygmaÿan setirlerimden,
Halas et eÿ yśgym, aÿan et, derdim!.. diýýämi? ?
4943Öwreniji
Sofya
18.10.2021 / 23:32:24
+1
«Meniň aýratyn bir ukybym ýok. Bar edýän zadym gyzyklanmalarym aşa güýçli» diýýär Eýinşteýin . Senem gyzyklanmañ güýçlenip başlapdyr öýtýän ?
4774Özümiziňki
Мечта
19.10.2021 / 01:28:05
Eger-de sen gozlemesen,bashgalar taparlar.

+1

Yakymlyja owaz gelyar nireden
Duygularmy goyanok oz erkine

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly