04:11 Mowzuk

Jorj Kleýson BÄŞINJI MELHEM Geljegiňiziň girdejisini ýola goýuň - Halanlaryma goş
Teswirler:
4937Täzeje
yagsymamet
18.10.2021 / 15:33:24
+0
Dovamyna garasyan

Salyh
19.10.2021 / 13:02:52
+0
говжа мовзук, спасибоо
4884Täzeje
Cengover
19.10.2021 / 13:47:39
+0
Kitabynyñ elektronnysy ýokmy? Bar bolsa goýaýyñda linkini

3445Gerekli
Arslan Alayew
19.10.2021 / 21:20:57
+0
Cengover, www.apkyukle.usite.pro, Saýtyndan ýükläp bilersiňiz apk formatda
4884Täzeje
Cengover
19.10.2021 / 22:42:23
+0
Sag boluñ

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly