04:00 Mowzuk

Daş gyz - Halanlaryma goş
Teswirler:
406Özümiziňki
babaniyazow
18.10.2021 / 10:39:40
«DOST» kyncylykda' «HELEŸ» garyplykda ^tanalar...^

+0

Son okaryn. Yaltandym
5119Gytyndan
Gavherka
18.10.2021 / 10:40:07
Özüni gowy tanayan adamy töwerekdäkileriñ gepi gorkuzyp bilmez!..

+0

Gurbannazar Ezizow

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly