04:50 Mowzuk

Şeýle bir adam bar - Halanlaryma goş
Teswirler:
4595Ýaşuly
Bejidof
06.09.2021 / 15:50:43
Menem-ä girýänçäm kepene, ýaşamakdan çekinmen...

+1

Indi ol adam ýokdurlaý?
206Betinden
Mahri
06.09.2021 / 21:42:08
+1
61Betinden
Orazjan
20.10.2021 / 07:40:59
❤Obaly maýmynjyk❤

+0

Şonýaly adamlaň birlän- ikilän barlygyna şükür

Soňky jogaplar:

Sagmanaja gidip gel abraý bn gidişiñ ýaly abraý bn maşgalaña gowuş.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
HAYAT..s (Bu gün, 00:51:13)
Sag aman gidip gel! Abray bilen dynyp gel! Hiç haçan ejizleme! Watan goragy mukaddesdir! Sowuga, yssa garamazdan mertlerçe durup Watanymyzy gorap gel! Serjant we ulu serjant harby çinlerini arzuw edya... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Ereshevs (Düýn, 21:56:21)
Sagamanja gidip gel. Hossarlaryñ yagşy gùnlerñe guwansyn.... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | Gulluk borjym
Arzyhans (Düýn, 21:50:37)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:30:00)
suey, menem 😁... Yzy näme ?
Edebiýat | Ne peýda
ŞNRs (Düýn, 21:11:15)
Ähli hukuklar goragly