Gürrüñdeşlik... - Halanlaryma goş
Teswirler:
5084Täzeje
alym gyz
23.07.2021 / 05:43:00
+2
Hormatly agza hiçkim teswir ýazmandyr ilki men başlaýyn
Birinjidenä like
Ikinjidenem men öz dilimde ýorsam
Pradañ yaris bolanyny
Dilegçiñ eline baýlyk dusmegi
Altynyñ plasmasa
Plasmasyñ altyna öwrilmegi.
3-njiden many taýdan oñmaly.
Eger prada yaris bolsa
Onda yarisem prada boljak bolar we birýerde awaria bolar.
Dilegçi 1000 $ dollar tapaýandada derewi dagyn edip puly harlar.
Altynyñ gymmady gaçyp plasmasyñ gymmaty artdy.
Könelerem şonda saklasyn diyip degäpdir.

4595Ýaşuly
Bejidof [174s]
23.07.2021 / 07:41:58
+1
alym gyz, birinji delil göwnejaý bolmady galanyna dogry dushunipsiniz👏👏👏

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly