Mundan hoşwagt bolup ötülmezmişin... - Halanlaryma goş
Teswirler:
666Ýaşuly
Malvina
21.07.2021 / 14:40:59
Kiçijek ynam

+0

Yokarkyñ ozi gowsuny etsin. Elimizde zat yok.
362Täzeje
8482
21.07.2021 / 17:47:14
+2
Hakyky sahyr sen Bejidof ussat iň gyt zat diyilyani cyn menin pikirimce sahyrlaryn yany yoldaşly yaly goya bize ynsanlaryn gozune gorunmeyan dine sahyryn gozune gorunyan bir yns -jyns bar yaly 😊 Bejidow bu samsyk pikirime gaharlanayma dos bu diyyan sozum bolmayan zat dal men beyle adamy gordum aytjak sozuni diline salyp duran bir guyc sol sahyrda bar.
3732Täzeje
Melike
22.07.2021 / 00:21:17
Birmahalky şol giň göwnüm,Ýatladyp dur aýna döwgün.

+1

Üstünlik!
4019Täzeje
lady luck
22.07.2021 / 15:00:42
+1
Tüweleme!

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly