Gyt zat - Halanlarymdan poz
Teswirler:
2233Betinden
Nara
21.07.2021 / 10:35:48
Aýdyşlaryna görä bagt adamy tapýarmyş,ýa men betinden bukulýan ýa-da ol meni çyny bilen gözlänok 😉

+2

666Ýaşuly
Malvina
21.07.2021 / 10:39:14
Kiçijek ynam

+1

"Şa tut" diyibem ajayyp goshgusy bardy Sona Ýazowanyñ.
2773Gold
ŞNR
21.07.2021 / 10:46:48
KELLÄMIŇ IŞLEÝŞI- Dyňňňňňduňňňň lyňňňňluňňňň yňňňň.........""

+1

➕➕➕➕➕.

5123Täzeje
XABEPAH
24.07.2021 / 08:19:08
+0
Melike, dogrudanam YNSAP diýlen gymnatlyga az-owlak sarpañyz bolsa, goşgyny Alan ýeriñizi görkezmeli:
http://kitapcy.com/news/2021-07-20-16656
4723Täzeje
Grandmaster
21.07.2021 / 11:17:11
+0
Bu durmuşda tapylmaýan iň gyt zat-
Olam - Ynsap!
Ýaşamagam bor-a gyt zatsyz bir tap.

Dogry aýtýaň, eksperiment hökmünde bolsada, ýaşap göreliň gyt zatsyz (ynsapsyz))...

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly