Gurban bayramynyz kabul bolsun... - Halanlaryma goş
Teswirler:
4317Öwreniji
Senemsa
20.07.2021 / 09:51:55
+1
Amin. Sizede şeýle bolsun dogan.
4989Özümiziňki
Gul_im
20.07.2021 / 10:30:43
Erkekler Kizlari aglatmayin,cunki Kizlar agladigi zaman aglamasi bitene kadar Melekler size lanet okurlar.

+1

Aydanyn gelsin Amin!
4532Gytyndan
Queens
20.07.2021 / 13:32:13
Alla berjek bolsa çöpläp ýetişmersiñ, Eger aljak bolsa saklap ýetişmersiñ!!!

+1

Sag bol agam señem baýramlañ bilen gutlaýan Allajan dilegñi bersin InşAllah doganjygym

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly