INDISTANDA GURBAN BAÝRAMYNDAN BIR GÜN - Halanlaryma goş
Teswirler:
4592Gytyndan
FAKER
19.07.2021 / 14:40:51
༺༒༻ВРЕМЯ ЭТО ШАНС༺༒༻

+2

Haramzada halkyň biri hinstanda dunyadi bir din ba bolsa sotaydada bar
4237Özümiziňki
Zümerret
19.07.2021 / 18:31:56
+2
Biz bolsa sygyryñ etini 325-man (kone puldan) satyn alyp etini iyip süñkini gemirip otyrys.
Hindiler bolsa başyna täç edip çokunyp otyrlar.
5084Täzeje
alym gyz
20.07.2021 / 13:33:37
+0
Hindi ilçihanasynyñ öñinde sygyr öldirp etini dograp otursañ näme bolarka.

4633Täzeje
Anti_law
21.07.2021 / 12:19:52
+0
alym gyz, barlap görüp netijesini paylaşay. sps
4633Täzeje
Anti_law
21.07.2021 / 12:19:58
+0
alym gyz, barlap görüp netijesini paylaşay. sps
5084Täzeje
alym gyz
21.07.2021 / 13:49:52
+0
Hindinå bilemok welin tùrk ilçihanasy gurbalyk paýlaýa

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly