Tapan boldy... - Halanlaryma goş
Teswirler:
4595Ýaşuly
Bejidof
19.07.2021 / 10:49:39
Öñler giñ bolmagy öwreden kalbym, Ýaşap ýör özüniñ ornuny tapman...

+1

...Adalat diňe gabyrda,
Hemmä-de deň kepen boldy.
👏👏👏👏👏
858Özümiziňki
yurejigim
19.07.2021 / 20:41:13
Dushmanym maña yamanlyk diyip edyär.Özüne iki esse bolup degyär

+2

Käbir goshgyjyklar gaty duzlyja degishli adamlar sapak alsa welin olañ bolsa dabanynada cykanok

4373Gytyndan
Venus23
20.07.2021 / 00:51:19
+0
yurejigim, aý hawa, diňeje käşgä....

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly