Ynan bitkemsiz gözel sen... - Halanlaryma goş
Teswirler:
489Gerekli
erkin1997
22.06.2021 / 14:08:02
Dostlar durmuşda size diñe üstünlik arzuw etýärin

+2

Gaty gowy berekella
4595Ýaşuly
Bejidof [149s]
22.06.2021 / 14:11:30
Öñler giñ bolmagy öwreden kalbym, Ýaşap ýör özüniñ ornuny tapman...

+3

Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!
406Özümiziňki
babaniyazow
22.06.2021 / 14:20:41
«DOST» kyncylykda' «HELEŸ» garyplykda ^tanalar...^

+1

yagshy yagshy

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly