☆LEBABYM☆ - Halanlaryma goş
Teswirler:
4345Özümiziňki
Guduz_Official
22.06.2021 / 13:37:53
+1
Öneee Lebap💪💪💪💪
3009Täzeje
LiFeStar
22.06.2021 / 16:10:42
+2
Aylara Atajanowa tanshynmy dos?

2233Betinden
Nara
22.06.2021 / 17:55:31
+2
LiFeStar, 😂hali gozlap yorsunmi
3009Täzeje
LiFeStar
22.06.2021 / 18:50:14
+0
Gorip,berda nomerini
406Özümiziňki
babaniyazow
22.06.2021 / 19:09:00
+1
Yo tanamok dos

Soňky jogaplar:

We iñ soñunda aýnanyñ gabadyna geçdim-de özüme seredip: ,, Men şu durmuşda iñ köp seniñ göwnüñe degdim bagyşla meni" diýdim.......... ................. Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Malvinas (Bu gün, 08:23:02)
Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Ähli hukuklar goragly