Gokýan - Halanlaryma goş
Teswirler:
4210Täzeje
Selbiska
21.06.2021 / 22:55:22
+2
Şo sözden gorkaýmaly boldy indi

4450Özümiziňki
Gülçemen
21.06.2021 / 22:57:19
+1
Selbiska, Söýýän adam "söýýän" diýmez.
3009Täzeje
LiFeStar
21.06.2021 / 22:58:48
+1
Diýip bilmez. Dilini tapmaz. Tanyş duýgy...
4210Täzeje
Selbiska
21.06.2021 / 22:59:26
+2
O söz indi salam deregine ulanylýa diýmeýän azdyr
3009Täzeje
LiFeStar
21.06.2021 / 22:58:07
+1
Awtory: William Shakespeare "Gorkýan" goşgusy

4450Özümiziňki
Gülçemen
21.06.2021 / 23:01:13
+1
LiFeStar, Awtoruny bilemokdym.
4450Özümiziňki
Gülçemen
21.06.2021 / 23:01:34
+1
LiFeStar, Awtoruny bilemokdym.
3009Täzeje
LiFeStar
21.06.2021 / 23:05:14
+1
I am Afraid

You say that you love rain,
but you open your umbrella when it rains...
You say that you love the sun,
but you find a shadow spot when the sun shines...
You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows...
This is why I am afraid;
You say that you love me too...

William Shekespeare
3009Täzeje
LiFeStar
21.06.2021 / 23:05:38
+1
Shakespeare*
406Özümiziňki
babaniyazow
22.06.2021 / 01:27:35
«DOST» kyncylykda' «HELEŸ» garyplykda ^tanalar...^

+0

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly