Käşgä - Halanlaryma goş
Teswirler:
4595Ýaşuly
Bejidof
21.06.2021 / 00:12:04
Öñler giñ bolmagy öwreden kalbym, Ýaşap ýör özüniñ ornuny tapman...

+2

Käşgä gussalarmy paýlaşyp bilsem,
Ähli dertlerme bolardy derman,
Ynamymy ýitirenme ökünip,
Hemem señ gidenñe çekmezdim arman.

4595Ýaşuly
Bejidof
21.06.2021 / 00:15:28
+1
Bejidof,
4595Ýaşuly
Bejidof
21.06.2021 / 00:15:47
Öñler giñ bolmagy öwreden kalbym, Ýaşap ýör özüniñ ornuny tapman...

+1

Käşgä señ keşbiñi undup bilsedim,
Alladan gelsedi şeýle bir perman,
Ýaşardym hyjuwly garap geljege,
Huşumy gidirip güñ bolup ýörmän...

4544Täzeje
zenana
21.06.2021 / 13:30:20
+0
Bejidof, brawo

Soňky jogaplar:

Yurejigim boldy:plak:... Yzy näme ?
Edebiýat | Kemsindim ýoklugna senli ertämiñ.
Balajyks (Bu gün, 01:02:49)
gechmishde edilen ahli yalnyshlary bagyshlap bolar eger de geljekde gaytalanmasa...shun bn ylalashamok!... Yzy näme ?
Edebiýat | Manyly sözler
Даняs (Düýn, 23:29:45)
Amin... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
R.A.Ms (Düýn, 23:27:58)
Siziň ýaman niýet bilen diýmedigiňize ynanýan,ýöne şony okan başgarak biri hä dinde bu zatlary etseň bolýan eken diýen düşünje döredip biljek ekeni şondan aýtdym,Allatagala barymyzy dogry ýoldan aýyrm... Yzy näme ?
Umumy bölüm | Erkekler aslynda "IŇ" arassa ýüreklidirler..
Charys (Düýn, 23:25:24)
Не думаю что говорю последнию фразу в своём жизне...... Yzy näme ?
Gürrüňdeşlik | "Meni bagyşla kaka!"
Даняs (Düýn, 22:49:49)
Ähli hukuklar goragly