Pygamberimiziň köp aýallylygy.. - Halanlaryma goş
Teswirler:
3720Täzeje
Urmon
10.06.2021 / 08:25:42
+1
Safvet Senih, Hüseyin Bayram ve İsmail Yediler müstear adları ile yayımlanmış yazı ve kitapları bulunmaktadır.[1]Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almakta, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) yöneticisi olmakla suçlanmaktadır.[3] wikipedia 😁
3720Täzeje
Urmon
10.06.2021 / 08:26:55
+1
Alym bolsa, näme üçin içeri işler tarapyndan gözlenýärkä?

38Gold
Dark_Wolf
10.06.2021 / 09:05:31
+1
Urmon, aý, şahsyýetine belet däl. Bularam has irki ýazgylar. Ondan soň (oň b.n) näme bolanyny bilemizok.
3720Täzeje
Urmon
10.06.2021 / 08:39:54
+0
Fetodan soň ikinji adam diýýär, fetonyň awrupa ymamy eken.
718Özümiziňki
suey
10.06.2021 / 17:33:07
ishläsim gelŷän ishde ishläsim gelŷär

+1

Gaty kyn sözler bilen ýazylypdyr. Bilýän bolsañ öz sözleñ bilen düşnükliräk ýazsañ gowy bolardy.

Soňky jogaplar:

PANDA, hawa... Yzy näme ?
Edebiýat | Mañlaýyndan öp
Sergezdans (Bu gün, 15:33:00)
yagshy yagshy... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
babaniyazows (Bu gün, 14:20:41)
Men seni söýýärin! Oýun üçin däl. Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin. Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa, "Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.... Yzy näme ?
Edebiýat | Gülüm
babaniyazows (Bu gün, 14:16:00)
Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
Bejidofs (Bu gün, 14:11:30)
Jan et gurrun bererin yolaryny... Yzy näme ?
Futbol | Komeginiz gerek
babaniyazows (Bu gün, 14:08:36)
Ähli hukuklar goragly