sorag - Halanlaryma goş
Teswirler:
3469Gytyndan
HAYAT..
09.06.2021 / 23:43:28
Durmuş saña hiç zat aÿtmaÿar, ol diñe görkezÿår

+2

Oglan nadip diri galýar?
Nädip diri galýaka pikirlenmeli
3014Täzeje
gnctrkmn
10.06.2021 / 00:14:12
+3
ceken bijesini yuwutyar... "yashamaly" çykansoñ begenjime yuwutdym diyar... ynanmasanyz beylekini gorayin diyyar...

3248Täzeje
Balajyk
11.06.2021 / 01:58:15
+1
gnctrkmn, Bahh kopbilmishdiginai aferist

Soňky jogaplar:

:roza2: Aylara Atajanowa tanshynmy dos?... Yzy näme ?
Edebiýat | ☆LEBABYM☆
LiFeStars (Bu gün, 16:10:42)
PANDA, hawa... Yzy näme ?
Edebiýat | Mañlaýyndan öp
Sergezdans (Bu gün, 15:33:00)
yagshy yagshy... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
babaniyazows (Bu gün, 14:20:41)
Men seni söýýärin! Oýun üçin däl. Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin. Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa, "Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.... Yzy näme ?
Edebiýat | Gülüm
babaniyazows (Bu gün, 14:16:00)
Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
Bejidofs (Bu gün, 14:11:30)
Ähli hukuklar goragly