Ajalyň bahasy hekaýa. - Halanlarymdan poz
Teswirler:
1950Täzeje
begenc9595
05.06.2021 / 15:39:25
+0
Ýatan ýeri ýagty bolsun jaýy jennet
BU DURMUŞA DÜŞÜNIP BOLÝAMY
56Özümiziňki
Asuda_durmush
05.06.2021 / 16:25:58
Oda ŷansañ çürśersin, sana yaramaz bolorsyn. Bir ojagyn odyna ŷanaşma gowsy...

+0

Yzy yarasyn
277Betinden
Charyyewnaayna@
05.06.2021 / 17:18:12
Я верю что настанет прекрасный день и осветит эту темноту

+1

Tachka surup gun gechiren hayranlardan doly indi.Bar birdir ikidir ishine okde yone olar bilen bolayanokda.Gechen yyl suw yaly chaga elimde jan berdi shonda ynamym oldi shu ak yektaylylara...
3744
Gunay
06.06.2021 / 07:29:09
+0
Jaýy jennetden bolsun!
1533Gerekli
Ezizhan
06.06.2021 / 13:03:32
Ilki özüñi tana...

+0

Jaýy jennetde bolsun, yzyndakylarada saglyk bersin!
4247Özümiziňki
Garrykaka
06.06.2021 / 14:33:19
1000 km hem 1 ädimden başlaýar

+0

Alla rehmet etsin
4805Täzeje
Korolewa
06.06.2021 / 14:42:47
+0
Yzy ýarasyn...
718Özümiziňki
suey
06.06.2021 / 17:04:01
ishläsim gelŷän ishde ishläsim gelŷär

+1

Ehhh bular ýaly zat günde diýen ýaly bolýandyr. Joramyñ täze doglan çagajygyny reanimasiýa bilen çaga dogrulýan bölüm ikisem boýnuna alman iki ýana gatnatdylar. Çaga ýogalan soñ yzyndan gelen mamasyny, atasyny gören doktorlar "näme üçin siziñ adyñynyzy bermediler" diýipdirler. Doktora günüñ galmasyn.
3264Özümiziňki
R.A.M
07.06.2021 / 12:32:40
"Gorkym" meni gorasyn..

+0

Gaty gynandym... "+" (Haladym-a) basmagy birhili gördüm...

Alla imany bilen gidenlerden eýlesin. Pygamberimiz goñşusy bolsun. Gabyr azabyndan gorasyn. Jaýyny jennetden eýlesin

Soňky jogaplar:

:roza2: Aylara Atajanowa tanshynmy dos?... Yzy näme ?
Edebiýat | ☆LEBABYM☆
LiFeStars (Bu gün, 16:10:42)
PANDA, hawa... Yzy näme ?
Edebiýat | Mañlaýyndan öp
Sergezdans (Bu gün, 15:33:00)
yagshy yagshy... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
babaniyazows (Bu gün, 14:20:41)
Men seni söýýärin! Oýun üçin däl. Ýa-da däldir bolgusyz ýalan üçin. Seniň şol mylaýym, näzik barmagňa, "Bagt" nika ýüzügin dakmagym üçin.... Yzy näme ?
Edebiýat | Gülüm
babaniyazows (Bu gün, 14:16:00)
Mowzugyñ adynda ,,R" harpyna derek ,, T" harpy basylypdyr bagyşlañ!!!... Yzy näme ?
Edebiýat | Ynan bitkemsiz gözel sen...
Bejidofs (Bu gün, 14:11:30)
Ähli hukuklar goragly