MENI CHALTRAK OYARSANA ALLAM! 6 Sonky - Halanlaryma goş
Teswirler:
1926Gytyndan
LIDER
03.05.2021 / 12:29:42
Прежде чем говарить, убедитесь что ваш язык соединён с мозгом.

+1

Yeap oyanypdyrmay
1926Gytyndan
LIDER
03.05.2021 / 12:41:21
Прежде чем говарить, убедитесь что ваш язык соединён с мозгом.

+1

Gowuja reźisyor bolsa, kino bet çykardy...

307Gerekli
PANDA
03.05.2021 / 12:46:15
+1
LIDER, goz onune geldimi innan igrishi
1926Gytyndan
LIDER
03.05.2021 / 12:45:17
Прежде чем говарить, убедитесь что ваш язык соединён с мозгом.

+1

In soñyda awariya bolyan yerinde bolsa slow movieshn edip, Okean Elza feat Serhat Durmush-Obnimi menya<font color="red"><b><i><a href="/pikirler/hashtag.php?tag=mp3">#mp3</a></i></b></font> goymaly

1926Gytyndan
LIDER
03.05.2021 / 12:47:39
+1
In soñyda awariya bolyan yerinde bolsa slow movieshn edip, Okean Elza feat Serhat Durmush-Obnimi menya mp3 goýmaly.
1507Özümiziňki
bölejik
03.05.2021 / 22:00:32
hm

+1

. ?? .
4572Täzeje
Arman
04.05.2021 / 12:42:48
+1
Merediñ öldurenini nädip bildaý? 5-njisinde ýokmyka diydim

307Gerekli
PANDA
04.05.2021 / 12:52:42
+0
Arman, bardyr sonynda 5 in
4572Täzeje
Arman
04.05.2021 / 16:47:18
+0
Hat tapýany bar, ýöne ol ynandyryjylykly däl. Kim ýazyp goýup biler añarda, ölenler òlmanka ýazdy diýseñem, hat ýazyp bilen adam başga zat etmezmi? Aý birgiden zatlarda, garaz Nofcañ hekaýasyna meñzedipdir soñuny. Ýogsa asyly gowy gelýädi...
307Gerekli
PANDA
04.05.2021 / 16:50:42
+0
Arman, ay shutayda 1 bolum yetenok oyidyan
4572Täzeje
Arman
04.05.2021 / 17:23:32
+0
Ahmal, gaty täsirli, özüneçekiji ýazylypdyr galan ýeri
4455Öwreniji
Shapak_A
04.05.2021 / 20:44:18
+0
Mena Ezizin ol donyürekligi bilen akly üytgap maşgalasyny özi öldürendir diyip pikir edip yördüm...Sebabi dalihana-da düşensoñ...
Ähli hukuklar goragly