Dereksiz zatlara gülemde nàme - Halanlaryma goş
Teswirler:
38Özümiziňki
Dark_Wolf
29.04.2021 / 09:08:40
Töwekgeliň işini Taňry düzeder.

+0

Sapar Öräň goşgusyn meňzeýär.

4595Gold
Bejidof [287s]
29.04.2021 / 09:14:08
+1
Dark_Wolf, Salam elbetde meñzäp biler kawagt kop goshgyny okanyñda shondan ylham alyañ yöne awtor hakykatda özim we muña güman yokdur
38Özümiziňki
Dark_Wolf
29.04.2021 / 09:33:18
+0
Wealeykumessalam. Galamyň ujy ýiti bolsun.
Ähli hukuklar goragly