Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ... - Halanlaryma goş
Teswirler:
4538Özümiziňki
Halylow Ybraym
12.04.2021 / 22:12:23
Egri otyr-da dogry sözle

+1

Sagboluñ ähliñiziñ tutjak Orazalaryñyz kabul bolsun!
277Betinden
Charyyewnaayna@
12.04.2021 / 22:14:34
Я верю что настанет прекрасный день и осветит эту темноту

+1

Bah tasin...Kabul bolsun arzuw dileglerniz
2721Gold
Zyyada
12.04.2021 / 23:00:09
Oňarsaň bar zady oňatyga ýor...

+2

Tutjak orazalaryňyz we dileg-dowalaryňyz Alla dergähinde kabul bolsun!
182Betinden
Gumlygelin
14.04.2021 / 04:17:35
+2
@Çary aga,sag boluñ .Ömrüniz uzak,iki dünýäñiz abat bolsun agam.
3469Gytyndan
HAYAT..
15.04.2021 / 05:38:13
Durmuş saña hiç zat aÿtmaÿar, ol diñe görkezÿår

+2

Sag boluñ !Ämin Allajan hemmamizin kalbymyza diñe päklik bersin.Orazalarmyz kabul bolsun!
Ähli hukuklar goragly