Dost, seni görmäge geldim - Halanlaryma goş
Teswirler:
4220
şoşo
12.04.2021 / 22:08:50
+1
gowy wöli , näme sala salmana gellikä, goşgyň barymy ýa ýarymyka bi , pölöşönňödö sawwol

4316Gerekli
1002
12.04.2021 / 22:11:21
+1
şoşo, bary
4592Öwreniji
FAKER
12.04.2021 / 22:56:48
+0
Gozellen waspyny yazyarsyn sahyr
Name ucin yazmayan dostlaryn hakda
Yskyn deryasynda yuzyarsin sahyr
Name ucin yazmayan dostlaryn hakda
Ähli hukuklar goragly