PEÝZAŽ - Halanlaryma goş
Teswirler:
4535Täzeje
nigol
14.04.2021 / 01:03:02
+1
Penjireden düşýän solgun yşyga
Yhlas bilen elleriňi çoýýarsyň.
Bu gün köňüldäki şatlyk-gussany
Sen öňküden has çuňurak duýýarsyň.
Ähli hukuklar goragly