Jogabyňa garaşaryn söýgülim! - Halanlaryma goş
Teswirler:
4260Gerekli
HUAWEI
08.04.2021 / 02:03:26
IN GOWUSY BOLMAK

+2

Jogabyna garasyaryn soygulim
4223
♡☆Hatyja☆♡
08.04.2021 / 07:58:31
+1
Bolşum belki-de, göwnüñi geñledi
Urşa giden geldi, jogap gelmedi
Şeýdip yazman otursañ-da ebedi
Jogabyña garaşaryn söýgülim
2067Gytyndan
yalan soz
08.04.2021 / 09:43:01
! я люблю себя!

+2

Haladym♡👍

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly