YKBALYM - Halanlaryma goş
Teswirler:
4223
♡☆Hatyja☆♡
07.04.2021 / 11:05:39
+3
Bagtsyzlykdan, şowsuzlykdan, gaçyp bilmen gutulyp,
Ilki söýgim, ýaşlyk söýgim diri ýandyň satylyp,
Durmuşymdan geçerinmi ömür baky utulyp,
Köýdürensoň nämä dymýaň, dillensene, ykbalym.


Her shu aydymy dinlamde in janym ýakyan setirleri

805Ýaşuly
Nazli
07.04.2021 / 11:09:56
+2
♡☆Hatyja☆♡, gowy aydym
1130Gerekli
Bereket
07.04.2021 / 14:10:18
+2
Ah söýgi söýgi sönen söýgi
805Ýaşuly
Nazli
07.04.2021 / 16:57:36
+2
Ðerdiñi gozgadymmy?

Soňky jogaplar:

Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ämin hemmamiziñki kabul bolsun ! sag minnetdar.... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
HAYAT..s (Today, 10:23:11)
Ähli hukuklar goragly