AGLADYM, EJE... - Halanlaryma goş
Teswirler:
4248Täzeje
Credo
01.04.2021 / 11:22:26
+2
sadalykdandal ejizlikden koseniprdir. gynandym
4260Gerekli
HUAWEI
01.04.2021 / 12:11:10
IN GOWUSY BOLMAK

+3

Ynjytmajak bolup, emen ak suydum,
Gizlenip kan gezek agladym eje.

Gowy goshgy eken
2721Gold
Zyyada
01.04.2021 / 12:38:18
Oňarsaň bar zady oňatyga ýor...

+2

Bu durmuşyň allarynda ak niýetiňiz hemişe hemraňyz bolsun!Goşgularyňyzda ýüregiňiz görünýän şygyrlaryňyzam höwri köp bolsun!
4532Özümiziňki
Queens
01.04.2021 / 13:09:22
+2
Gaty òzime ýakyn allym sagbol dowam bolsn inşallah😞

4532Özümiziňki
Queens
01.04.2021 / 15:45:17
+2
Queens, iñ gowy teswir meñkimi😢😢
4461Betinden
-Mylayym-
01.04.2021 / 15:56:05
+2
Queens, derejäňe kömek bolsun diýdim 🌹
4532Özümiziňki
Queens
01.04.2021 / 16:11:10
+2
Queens, sagbol alladan gaýtsyn
4254Täzeje
Akpamyk.
01.04.2021 / 23:10:41
+2
Gowy gosgy eken sagbol yetureniñe
1130Gerekli
Bereket
08.04.2021 / 02:46:01
+3
Tüweleme. Gowy ýazylyppdyr. Öñ hiç okamabdym bu ajap goşgyny sag bol ýetireniñe doganym

Soňky jogaplar:

Gowy mowzuk👍... Yzy näme?
Sungat älemi | Bir cemen gül
Perizats (Today, 15:50:13)
Мяхрибан, sagbol... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Ylymlys (Today, 13:03:06)
Bagtyñ bolsun... Yzy näme?
Edebiýat | Ýarym
Мяхрибанs (Today, 12:57:25)
HAYAT.., Ämin!:)... Yzy näme?
Gürrüňdeşlik | Bir zat aýtjak agzalar!:)
Zumerretts (Today, 12:41:24)
Mundan gelip cykdow... Yzy näme?
Edebiýat | Hüwdi
Cepbekeys (Today, 10:27:07)
Ähli hukuklar goragly